کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   A history of philosophy
A history of philosophy
زبان: انگلیسی
نویسنده: فردریک چارلز کاپلستون
آثار مرتبط
تاریخ فلسفه ۱. تاریخ فلسفه (ترجمه با عنوان)
مترجم: جلال الدین مجتبوی
مترجم جلد 4: غلامرضا اعوانی
مترجم جلد 5: امیر جلال الدین اعلم
مترجم جلد 6: اسماعیل سعادت، منوچهر بزرگمهر
مترجم جلد 7: داریوش آشوری
مترجم جلد 8: بهاءالدین خرمشاهی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۵ش.، 9 جلد
همچنین نگاه کنید
فردریک چارلز کاپلستون فردریک چارلز کاپلستون (نویسنده)