کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Nausea
Nausea
زبان: انگلیسی
نویسنده: ژان پل سارتر
آثار مرتبط
۱. تهوع (ترجمه با عنوان)
مترجم: امیر جلال الدین اعلم
انتشارات نیلوفر، چاپ نهم، تهران، ۱۳۸۵ش.
همچنین نگاه کنید
ژان پل سارتر ژان پل سارتر (نویسنده)