کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Ouragan sur le sucre
Ouragan sur le sucre
زبان: فرانسه
نویسنده: ژان پل سارتر
آثار مرتبط
۱. جنگ شکر در کوبا (ترجمه با عنوان)
مترجم: جهانگیر افکاری
امیرکبیر، چاپ ششم، تهران، ۱۳۵۹ش.
همچنین نگاه کنید
ژان پل سارتر ژان پل سارتر (نویسنده)