کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The Succession to Muhammad
The Succession to Muhammad
زبان: انگلیسی
نویسنده: ویلفرد مادلونگ
آثار مرتبط
جانشینی حضرت محمد صلی الله وعلیه و آله ۱. جانشینی حضرت محمد صلی الله وعلیه و آله (ترجمه با عنوان)
پژوهشی پیرامون خلافت نخستین
مترجم: احمد نمایی، جواد قاسمی، محمد جواد مهدوی، حمیدرضا ضابط
همچنین نگاه کنید
ویلفرد مادلونگ ویلفرد مادلونگ (نویسنده)