کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The sophists
The sophists
زبان: انگلیسی
نویسنده: ویلیام‌ کیت‌ چیمبرز گاتری
آثار مرتبط
۱. سوفسطاییان (ترجمه با عنوان)
مترجم: حسن فتحی
فکر روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، 2 جلد
همچنین نگاه کنید
ویلیام‌ کیت‌ چیمبرز گاتری ویلیام‌ کیت‌ چیمبرز گاتری (نویسنده)