کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Ilya Gershevitch and Mary Boye. The literature of ancient Irak
Ilya Gershevitch and Mary Boye. The literature of ancient Irak
زبان: انگلیسی
نویسنده: مری بویس، ایلیر گرشویچ
آثار مرتبط
ادبیات دوران ایران باستان ۱. ادبیات دوران ایران باستان (ترجمه با عنوان)
مترجم: یدالله منصوری
فروهر، تهران، ۱۳۷۸ش.
همچنین نگاه کنید
مری بویس مری بویس (نویسنده)
ایلیر گرشویچ ایلیر گرشویچ (نویسنده)