کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The reign of shaykh khazual Ibn Jabir and the suppyessiion of the principality of Arabistan
The reign of shaykh khazual Ibn Jabir and the suppyessiion of the principality of Arabistan
زبان: انگلیسی
نویسنده: ویلیام‌ تئودور استرانک
آثار مرتبط
حکومت شیخ خزعل بن ‌جابر و سرکوب‌ شیخ‌ نشین‌ خوزستان‌ ۱. حکومت شیخ خزعل بن ‌جابر و سرکوب‌ شیخ‌ نشین‌ خوزستان‌ (ترجمه با عنوان)
بررسی‌ عملکرد امپریالیسم‌ بریتانیا در جنوب‌ غربی‌ ایران‌ ۱۸۹۷ - ۱۹۲۵م‌
مترجم: صفاءالدین تبرائیان
همچنین نگاه کنید
ویلیام‌ تئودور استرانک ویلیام‌ تئودور استرانک (نویسنده)