کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Understanding Christianity
Understanding Christianity
زبان: انگلیسی
نویسنده: سایمون برینگتن وارد
آثار مرتبط
مقدمه ای بر شناخت مسیحیت ۱. مقدمه ای بر شناخت مسیحیت (ترجمه با عنوان)
گردآورنده: همایون همتی
مترجم: همایون همتی
نقش جهان، تهران، ۱۳۷۹ش.
همچنین نگاه کنید
سایمون برینگتن وارد سایمون برینگتن وارد (نویسنده)