کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Alchimie et mystiqve en terre d islam
Alchimie et mystiqve en terre d islam
زبان: انگلیسی
نویسنده: پیر لوری
آثار مرتبط
کیمیا و عرفان در سرزمین اسلام ۱. کیمیا و عرفان در سرزمین اسلام (ترجمه با عنوان)
مترجم: رضا کوهکن، زینب پودینه آقائی
طهوری، تهران، ۱۳۸۸ش.
همچنین نگاه کنید
پیر لوری پیر لوری (نویسنده)