کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   SAFEVI DEVLETININ KURULUSU VE GELISMESINDE ANADOLU TURKLERININ ROLU
SAFEVI DEVLETININ KURULUSU VE GELISMESINDE ANADOLU TURKLERININ ROLU
زبان: انگلیسی
نویسنده: فاروق سومر
آثار مرتبط
نقش ترکان آناتولی در تشکیل و توسعه دولت صفوی ۱. نقش ترکان آناتولی در تشکیل و توسعه دولت صفوی (ترجمه با عنوان)
مترجم: محمدتقی امامی، احسان اشراقی
نشر گستره، تهران، ۱۳۷۱ش.، ویراستار: عبدالله فقیهی
همچنین نگاه کنید
فاروق سومر فاروق سومر (نویسنده)