کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Essential thesaurus construction
Essential thesaurus construction
زبان: انگلیسی
نویسنده: وندا براوتون
آثار مرتبط
ضرورت های ساختاری اصطلاحنامه ۱. ضرورت های ساختاری اصطلاحنامه (ترجمه با عنوان)
مترجم: نرگس زندی روان
چاپار، تهران، ۱۳۸۸ش.
همچنین نگاه کنید
وندا براوتون وندا براوتون (نویسنده)