کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Bukhara the medieval achievement
Bukhara the medieval achievement
زبان: انگلیسی
نویسنده: ریچارد نلسون فرای
آثار مرتبط
بخارا دستاورد قرون وسطی ۱. بخارا دستاورد قرون وسطی (ترجمه با عنوان)
مترجم: محمود محمودی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.
همچنین نگاه کنید
ریچارد نلسون فرای ریچارد نلسون فرای (نویسنده)