کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   islamic calligraphy
islamic calligraphy
زبان: انگلیسی
نویسنده: آنه ماری شیمل
آثار مرتبط
خوشنویسی اسلامی ۱. خوشنویسی اسلامی (ترجمه با عنوان)
مترجم: مهناز شایسته فر
موسسه مطالعات هنر اسلامی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۶ش.
همچنین نگاه کنید
آنه ماری شیمل آنه ماری شیمل (نویسنده)