کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Following Muhammad
Following Muhammad
زبان: انگلیسی
نویسنده: کارل ارنست
آثار مرتبط
اقتدا به محمد (ص) ۱. اقتدا به محمد (ص) (ترجمه با عنوان)
نگرشی نو به اسلام در جهان معاصر
مترجم: قاسم کاکائی
انتشارات هرمس، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.
همچنین نگاه کنید
کارل ارنست کارل ارنست (نویسنده)