کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Great little book on mastering your time
Great little book on mastering your time
زبان: انگلیسی
نویسنده: برایان تریسی
آثار مرتبط
کتاب کوچک بزرگ مدیریت زمان ۱. کتاب کوچک بزرگ مدیریت زمان (ترجمه با عنوان)
رموز استفاده بهتر از وقت در زندگی و کار برای همه
مترجم: اشرف رحمانی، کوروش طارمی
راشین، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۲ش.
همچنین نگاه کنید
برایان تریسی برایان تریسی (نویسنده)