کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   Hafiz. Poems from the divan of Hafiz
Hafiz. Poems from the divan of Hafiz
زبان: انگلیسی
مترجم به انگلیسی: گرترود لوثیان بل
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎5‎4‎3‎0‎ ‎/‎الف‎8‎ ‎آ‎3‎8
چند غزل از دیوان حافظ
چند غزل از دیوان حافظ
انجمن دوستداران کتاب، کلاله زر، چاپ اول، تهران، ۱۳۴۰ش.
شرح پدیدآور: بخط محمد حسین شیرازی کاتب السلطان؛ با ترجمه گرترود لوثیان بل؛ [به‌اهتمام‌ محسن‌ صبا]
خطاط: محمدحسین شیرازی
قطع: رحلى كوچك
نوع جلد: مقوایی
آثار مرتبط
دیوان حافظ ۱. دیوان حافظ (ترجمه منتخبی از)
شاعر: شمس الدین محمد حافظ
• دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، موسسه فرهنگی و انتشاراتی گرگان، قم، ۱۳۸۰ش.، مصحح: محمد قزوینی و قاسم غنی
• دیوان کُهنه حافظ، امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۹ش.، به کوشش: استاد ایرج افشار
همچنین نگاه کنید
گرترود لوثیان بل گرترود لوثیان بل (مترجم به انگلیسی)
محمدحسین شیرازی محمدحسین شیرازی (خطاط)
انجمن دوستداران کتاب، کلاله زر انجمن دوستداران کتاب، کلاله زر (ناشر)