مقالات
صفحه اصلی   /   مقالات   /   تراجم و رجال   /   سالشمار زندگانی علامه امینی
سالشمار زندگانی علامه امینی
سالشمار زندگانی علامه امینی
چند نكته‏
1. علّامه مجاهد فقید، شيخ عبدالحسين امينى (1320 - 1390 قمرى)، مشهورتر از آن است كه به معرفى نياز داشته باشد. آن بزرگ مرد كه جان بر سر آرمان علوى خود نهاد و جاودانه شد، ستونى استوار از كاخ بلند انديشه شيعى است كه يادگارهاى ماندگارِ او، پس از گذشت چند دهه از رحلتش هنوز باقى است.
2. اصول كلى در مورد اين سالشمار، همان مواردى است كه در سالشمارهاى ديگر به قلم نگارنده اين سطور، بيان شده است. مانند:

  • سالشمار محدث قمى، در كتاب محدث ربانى ج 1.
  • سالشمار آية الله مرعشى نجفى، در كتاب: وارث پيامبران.
  • سالشمار علّامه محدث ارموى، در كتاب هديه بهارستان.
  • سالشمار شيخ آقابزرگ تهرانى، در كتاب شيخ آقابزرگ تهرانى.
بدين روى، نيازى به تكرار نيست. خوانندگان فرهيخته با رجوع به آن منابع، اصول كلى را خواهند يافت.
3. منابع اصلى اين سالشمار، چنين است:

. الحجّة الأميني، نوشته سيد محمّدصادق بحرالعلوم.
. مع الكتاب والمؤلِّف، نوشته شيخ رضا امينى نجفى.
. ربع قرن مع العلّامة الأميني، نوشته حاج حسين شاكرى.
. پايگاه اينترنتى مقالات نور noormags.com
. الغدير، چاپ مركز الغدير قم، مجلد صفر.
. فهرستواره نسخه‏هاى خطى كتابخانه اميرالمؤمنين عليه السلام، به كوشش سيد على موجانى و على بهراميان.
روشن است كه سالها بر اساس تقويم هجرى قمرى نوشته شده است و در صورتى كه معادل شمسى يا ميلادى آن معين بوده، معادل‏ها نيز قید شده است.
4. سالشمار علّامه امينى، براى نخستين بار تهيه و نوشته مى‏شود. بدين روى، عارى از نقصان و كمبود و خطا نيست. به ويژه آنكه در فرصتى بسيار كوتاه تهيه شد، بدان اميد كه نخستين گام در اين مسير باشد؛ گامى كوتاه در راهى بلند، كه نياز به منابع بيشتر و زمان وسيع‏تر دارد.
5. مرورى بر اين سالشمار نشان مى‏دهد كه در مورد علّامه امينى جاى خالىِ چندين كار احساس مى‏شود، به ويژه:

. تهيه زندگى‏نامه جامع و تحليلى از آن مرد بزرگ.
. پايان نامه‏ها و پژوهش‏هاى موردى.
. مقالات و رساله‏هايى در زمينه شيوه نگارش و پژوهش علّامه، در آثار مختلف ايشان.
. مطالعات تطبيقى ميان آثار علّامه امينى با آثار ديگر در موضوع‏هاى مشابه.
. تهيه و توليد آثار هنرى در مورد آن بزرگ مرد، اعم از مكتوب و تصويرى.
. تدوين گزيده‏هاى مختلف و هدفمند از آثار ايشان - به ويژه الغدير - در سطوح مختلف و براى مخاطبان گوناگون و به زبان‏هاى مختلف.

6. هر چه اين گام‏ها بيشتر و بهتر برداشته شود، ما با اين شيوه و منش علمى - عملىِ علّامه امينى بشتر آشنا مى‏شويم. و اين كمترين انجام وظيفه ما در برابر چنان بزرگ مردى است، با آثارى كه به نگاه جهانى پديد آورده است.
اميد است متخصّصان و صاحب‏نظرانِ حوزه‏هاى مختلفِ علمى و هنرى و ادبى، در اين راه، گام‏هاى ديگر بردارند.
نگارنده سطور، در كمال خاكسارى و شرمسارى، اين سطورِ لرزان را به پيشگاه بلند پژوهشيان پيشكش مى‏دارد، بدان اميد كه با تذكر خطاها و نقايص كار، بر او منت نهند، و به نسخه‏هاى كاملترى از اين سالشمار دست يابيم.
علوّ درجات امينى مجاهد و توفيق خوانندگان در تقرّب به آستان بلند امام موعود حضرت بقیة الله أرواحنا فداه را از خداى متعال خواهانم.

***

1320 تولد
1340 فوت جد علّامه امينى، مولى نجف قلى امين الشرع (تولد: 1257)
1340 استنساخ كتاب سليم بن قیس كوفى (ف 63)1مراد، كتاب فهرستواره نسخه‏هاى خطى كتابخانه اميرالمؤمنين عليه السلام، به كوشش موجانى و بهراميان است و شماره داخل پرانتز، شماره صفحه آن كتاب است.
1345 وفات سيد محمدباقر فيروزآبادى، استاد علّامه امينى در نجف‏
1346 وفات سيد ابوتراب خوانسارى، استاد علّامه امينى در نجف‏
1346 استنساخ كتاب‏هاى زير:
- كتاب الحسين بن عثمان بن شريك (ف. 60)
- كتاب الزهد، حسين بن سعيد اهوازى (ف. 61)
- كتاب أبى سعيد عباد العصفري (ف. 60)
- كتاب جعفر بن محمّد الحضرمي (ف. 61)
- كتاب خلّاد السندي (ف. 62)
- كتاب زيد النرسي (ف 62)
- كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي (ف 63)
- كتاب عبد الملك بن حكيم (ف 63)
- كتاب عاصم بن حميد (ف. 63)
- كتاب مثنّى بن وليد الحنّاط (ف. 65)
- كتاب محمّد بن المثنّى الحضرمي (ف. 66)
- مختصر أصل علاء بن رزين (ف 69)
- مسائل علي بن جعفر (ف. 71)
- نوادر علي بن أسباط (ف. 86)
- الأخبار المسلسلات، جعفر بن أحمد قمى (ف 96)
- الأربعون حديثاً في مناقب أمير المؤمنين عليه السلام، ابن أبى الفوارس (ف. 100)
- أصل زيد الزرّاد (ف 105)
- تزويج أميرالمؤمنين عليه السلام ابنته من عمر بن الخطّاب، شريف مرتضى (ف. 165)
- مقتضب الأثر، ابن عياش جوهرى (ف. 188)
1347 استنساخ كتاب‏هاى زير:
- المزار، محمّد بن المشهدى (ف. 61)
- المجالس، شيخ مفيد (ف. 68)
- نوادر الأثر أنّ عليّاً خير البشر، جعفر بن احمد قمى (ف. 86)
- الأنوار الباهرة في انتصار العترة الطاهرة، ابن طاووس (ف. 110)
- خصائص الأئمّة، شريف رضى (ف. 129)
1350 دهم رمضان، اجازه روايى ميرزا محمدعلى اردوبادى به علّامه امينى‏
1353 محرم، اجازه روايى آقابزرگ تهرانى به علّامه امينى‏
1353 استنساخ صفات الشيعة شيخ صدوق (ف 148)
1354درگذشت ميرزا على ايروانى، استاد علّامه امينى در نجف‏
1355چاپ كتاب شهداء الفضيلة در نجف‏
1355نخستين سفر حج‏
1355درگذشت شيخ عبدالكريم حائرى، شيخِ اجازه علّامه امينى‏
1355درگذشت ميرزا محمدحسين نائينى، شيخِ اجازه علّامه امينى‏
135518 ربيع الأول، درگذشت ميرزا على شيرازى، شيخِ اجازه علّامه امينى‏
1356چاپ كامل الزيارات به تحقیق علّامه امينى‏
1358جمادى الأولى، اجازه روايى ميرزا يحيى خويى به علّامه امينى2 متن اجازه: سفينه: ش 14.
1358درگذشت ميرزا ابوالحسن مشكينى، استاد علّامه امينى در نجف‏
1360 16 ذى القعده، درگذشت شيخ حسين توتونچى، استاد علّامه امينى در تبريز
1361درگذشت شيخ محمدحسين اصفهانى، شيخ اجازه علّامه امينى‏
1362چاپ كتاب أدب الزائر در نجف‏
136318 جمادى الاولى، درگذشت سيد محمّد مولانا، استاد علّامه امينى در تبريز
1364استنساخ كتاب‏هاى:
- المناقب المائة، ابن شاذان (ف 84)
- إيضاح دفائن النواصب، ابن شاذان (ف. 111)
- الطرف، ابن طاووس (ف. 148)
1364نخستين چاپ الغدير در نجف، در 9 جلد، كه تا سال 1371 ادامه يافت.
1364درگذشت شيخ يحيى خويى شيخ اجازه علّامه امينى.
136512 ذى القعده، نامه پادشاه اردن، ملك عبدالله، درباره الغدير.
1365درگذشت سيد ابوالحسن اصفهانى، شيخ اجازه علّامه امينى.
1365ماه رمضان، سفر از نجف به كرمانشاه و خراسان.
1365انتشار مقاله على‏ ضفاف الغدير، نوشته محمود غنيم، در: الكتاب (چاپ قاهره)، ش 7، جمادى الأولى 1365، ص 127 - 129.
1366انتشار يادداشت درباره الغدير، در: الكتاب (چاپ قاهره)، ش 7، ربيع الآخر 1366، ص 804 - 805.
136614 ربيع الاول، درگذشت سيد حسين طباطبائى قمى، شيخ اجازه علّامه امينى.
136713 ربيع الآخر، مقاله محمدعلى حيدرى درباره الغدير.
1367ذى الحجّه، مقاله عبد الفتاح عبد المقصود درباره الغدير.
136719 ذى القعده، مقاله پولس سلامه درباره الغدير.
136814 ذى الحجه، يادداشت سيد عبدالحسين شرف الدين درباره الغدير.
136911 ماه رمضان، يادداشت سيد محمّد صدر درباره الغدير.
136911 شعبان، چاپ قصيده محمّد عبد الغنى حسن مصرى، در تقريظ الغدير، در مجله مصرى الرسالة، سال 18، شماره 882.
137029 ربيع الاول، درگذشت پدرش ميرزا احمد امينى، در تهران (تولد: 1287، تبريز).
13705 ربيع الاول، يادداشت محمّد سعيد دحدوح درباره الغدير.
137019 محرم، نشر قصيده 85 بيتى سيد محمّد هاشمى درباره الغدير در مجله البيان چاپ نجف، شماره 80، سال 43گزيده‏اى از آن در مقدمه جلد هشتم الغدير آمده است..
1370ششم جمادى الآخره، يادداشت سيد حسين حمامى درباره الغدير.
1370هشتم شوال، يادداشت محمّد نجيب زهر الدين عاملى، درباره الغدير.
1370دهم ماه رمضان، يادداشت سلمان عباس الدوّاح درباره الغدير.
137124 ماه رمضان، يادداشت شيخ مرتضى آل ياسين درباره الغدير.
137128 محرم، يادداشت سيد حسين موسوى هندى درباره الغدير.
1371شعبان، انتشار يادداشت عادل غضبان در مجله الكتاب، چاپ مصر، سال 7، ش 5، ص 607 - 608.
1371دوم ماه رمضان، تقريظ شيخ آقابزرگ تهرانى بر الغدير.4متن كامل آن در مجله سفينه، ش 14؛ و كتاب الكشكول، چاپ كتابخانه مجلس در تهران، آمده است.
1372انتشار يادداشتى درباره الغدير، در مجله الكتاب، چاپ مصر، ش 9، صفر 1372، ص 1134.
1372هفتم ربيع الاول، مقاله محمّد عبد الغنى حسن درباره الغدير با عنوان في ظلال الغدير.
1372نخستين چاپ الغدير در تهران، از سوى دار الكتب الإسلامية، در 11 جلد، كه اضافاتى از علّامه امينى دارد. اين كتاب بر اساس همين چاپ، در سال‏هاى 1387 و 1403 و 1396 بار ديگر منتشر شد.
1372چهارم ربيع الآخر، مقاله محمّد سعيد دحدوح درباره الغدير.
137224 ربيع الآخر، يادداشت سيد صدر الدين صدر درباره الغدير.
137325 ربيع الآخر، مقاله محمدسعيد عرفى درباره الغدير.
137318 محرم، مقاله عبدالرحمن كيالى درباره الغدير.
1373آغاز انتشار صحيفة المكتبة، كه سه شماره آن تا سال 1375 متشر شد.
1373اول جمادى الآخره، يادداشت سيد محمّد شيرازى درباره الغدير.
137315 ذى القعده، درگذشت شيخ محمدحسين كاشف الغطاء، شيخ اجازه علّامه امينى.
1373درگذشت شيخ على زاهد قمى، شيخ اجازه علّامه امينى.
1373اول جمادى الاولى، نخستين مرحله تأسيس كتابخانه اميرالمؤمنين عليه السلام در نجف (مطابق با 1958 م.).
1375دومين سفر حج.
137515 شعبان، يادداشت سيد على فانى اصفهانى درباره الغدير.
137515 شعبان، يادداشت سيد محمدعلى قاضى طباطبايى درباره الغدير.
137513 ربيع الاول، يادداشت علاءالدين خروفه درباره الغدير.
137520 ربيع الآخر، يادداشت محمّد تيسير المخزومى الشامى درباره الغدير.
1376سفر به اصفهان و اقامت يك ماهه.
1376انتشار كتاب يك ماه در اصفهان نوشته فرهنگ نخعى، گزارشى از سفر علّامه امينى به اصفهان5اين كتاب، با تلخيص در ضمن كتاب ميراث حوزه اصفهان، دفتر هفتم، تجديد چاپ شد..
1376دومين مرحله تأسيس كتابخانه اميرالمؤمنين عليه السلام در نجف.
1376برپايى مجلس نكوداشت علّامه امينى، توسط جمعية الرابطة الأدبيّة در نجف، با سخنرانى توفيق الفكيكى6ربع قرن ص 251 - 258..
1376درگذشت سيد مرتضى خسروشاهى، استاد علّامه امينى در تبريز.
1378انتشار مقاله علّامه امينى و احمد امين، نوشته مرتضى مدرسى چهاردهى، در: ارمغان (چاپ تهران)، دوره 27، ش 3 (خرداد 1337 شمسى)، ص 121 - 124.
137927 ماه رمضان، يادداشت سيد محمدجواد طباطبايى تبريزى درباره كتابخانه اميرالمؤمنين عليه السلام.
137918 ذى الحجّه، افتتاح رسمى كتابخانه اميرالمؤمنين عليه السلام در نجف.
138025 محرم، يادداشت شيخ محمدرضا شبيبى درباره كتابخانه.
138013 ذى القعده، يادداشت دكتر عبدالمجيد حكيم درباره كتابخانه.
1380اول جمادى الآخره، يادداشت عبدالمجيد الانصارى درباره كتابخانه.
1380درگذشت ميرزا محمدعلى اردوبادى، شيخ اجازه علّامه امينى.
1380سفر به هند و اقامت چهار ماهه (24 شعبان تا 25 ذى الحجّه)، و تأليف جلد اول ثمرات الأسفار.
1380استنساخ كتابهاى:
- المختصر من كتاب الموافقة لابن السمّان، زمخشرى (ف. 70)
- مفتاح النجا، بدخشى (ف. 78)
- مناقب، ابن مغازلى (ف. 84)
- الإشارة إلى‏ سيرة المصطفى، علاءالدين بن قليچ مغلطاى (ف 104)
- ثمرات الأسفار إلى الأقطار، ج 1، (ف. 120)
1380سوم شوال، ارسال گزارشى از سفر هند به آية الله سيد شهاب الدين مرعشى نجفى.7ربع قرن، ص 233.
138129 ذى الحجّه، يادداشت دكتر مصطفى جواد درباره كتابخانه اميرالمؤمنين عليه السلام.
1381استنساخ الصراط السويّ، محمود بن محمّد شيخانى (ف. 147).
1381يادداشت دكتر صلاح الدين منجّد درباره كتابخانه.
138129 ذى الحجّه، يادداشت سالم الآلوسى درباره كتابخانه.
1383انتشار بيلان ده ساله كتابخانه اميرالمؤمنين عليه السلام، با عنوان تلك عشرةٌ كاملة.
1383ارسال نامه از لندن به سيد محمدهادى ميلانى.8ربع قرن، ص 245 و 247.
1384سفر به سوريه، اقامت چهار ماهه و تأليف جلد دوم ثمرات الأسفار.
1384چاپ كتاب سيرتنا وسنتنا در نجف.
13854 ربيع الاول، يادداشت عبدالله القلقیلى مفتىِ اردن، عبد الاحد محمّد نماينده الأزهر، و محمّد متمول رئيس دفتر شيخِ الأزهر، درباره كتابخانه اميرالمؤمنين عليه السلام.
13854 ربيع الاول، يادداشت محمّد أسد شهاب درباره كتابخانه.
1385استنساخ روضة الفردوس، على بن شهاب الدين همدانى (ف. 135).
1385نامه به حاج حسين شاكرى درباره امور كتابخانه.9ربع قرن، ص 249.
1387يادداشت رودى كريز، دانشمند آلمانى، درباره كتابخانه.
1387انتشار يادداشتى درباره الغدير، در: أجوبة المسائل الدينيّة (چاپ كربلا)، ش 12 (ذي الحجة 1387)، ص 353 - 360.
138723 جمادى الاولى، ارسال نامه به سيد محمدهادى ميلانى.10 ربع قرن، ص 238.
1388سفر 25 روزه به تركيه.
1388اول محرم، يادداشت شوقى ضيف، استاد مصرى، درباره كتابخانه.
1388انتشار مقاله دانشمندى فداكار عبدالحسين امينى، نوشته محمدرضا حكيمى، در: آرش، ش 19 (اسفند 1347 شمسى)، ص 94 - 96.
1388چهارم ربيع الاول، ارسال نامه به سيد محمدهادى ميلانى.11ربع قرن، ص 240.
1389درگذشت شيخ آقابزرگ تهرانى، شيخ اجازه علّامه امينى.
138918 رجب، يادداشت اخلاقى علّامه امينى براى ميرزا ابوالقاسم حكيم باشى.12 متن يادداشت: مجله سفينه، شماره 14.
139028 ربيع الآخر، درگذشت علّامه امينى در تهران، و دفن در محل كتابخانه اميرالمؤمنين عليه السلام در نجف.
1390قصيده سيد محمدمهدى خرسان در رثاى علّامه امينى.
1390انتشار يادداشت رحلتِ يك مجاهدِ بزرگ، در: مكتب اسلام (چاپ قم)، سال 11، ش 8 (مرداد 1349 شمسى)، ص 14 - 16.
1390انتشار مقاله نكاتى تازه درباره مكتبة الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام، در: مكتب اسلام، سال 11، ش 10 (مهر 1349 شمسى)، ص 60 - 62.
139027 جمادى الاولى، سرودن قصيده «هذا أبي» توسط محمدهادى امينى، فرزند علّامه.13ربع قرن، ص 417 - 421.
1390شعبان، نشر قصيده خضر عباس الصالحى در رثاى امينى، در مجله العرفان، مجلد 58، ج 6، ص 744.
1390قصيده حسن طراد در رثاى علّامه امينى.14ربع قرن ص 425 - 427.
1391انتشار مقاله صاحب الغدير علامه امينى، نوشته محمدرضا اديب طوسى، در: يغما، ش 276 (شهريور 1350 شمسى)، ص 359 - 362.
1391محرم، يادداشت حسين سبح رئيس مجمع اللغة العربيّة في دمشق، دكتر محمّد احمد سليمان رئيس مجمع اللغة العربيّة في القاهرة، و دكتر محمّد هيثم خياط، درباره كتابخانه اميرالمؤمنين عليه السلام.
1392انتشار يادنامه علّامه امينى به كوشش دكتر سيد جعفر شهيدى و محمدرضا حكيمى (سال 1351 شمسى).
1392تأليف الحجة الأميني توسط سيد محمدصادق بحرالعلوم.
1393چاپ دوم شهداء الفضيلة در قم.
1394انتشار مقاله الغدير و وحدت اسلامى، نوشته مرتضى مطهرى، در: نگين، ش 116 (دى 1353 شمسى)، ص 18 - 19 و 46.
1395انتشار مقاله حماسه الغدير، نوشته محمدرضا حكيمى، در: نگين، ش 122 (تير 1354 شمسى)، ص 27 - 38.
1395چاپ تفسير فاتحة الكتاب در تهران.
1396انتشار شرح حال مبسوط علّامه امينى به قلم مرحوم شيخ رضا امينى، فرزند علّامه، در آغازِ چاپ چهارمِ جلد اول الغدير.15چاپ مكتبة أميرالمؤمنين عليه السلام، شعبه تهران.
1396آغاز نگارش يادداشت‏هاى سيد عبدالعزيز طباطبايى درباره الغدير با عنوان على‏ ضفاف الغدير.
1396انتشار مقاله الغدير دائرةالمعارف سترگ، نوشته محمدرضا حكيمى، در: نگين، ش 135 (مرداد 1355 شمسى)، ص 19 - 20.
1397نخستين انتشار كتاب حماسه غدير نوشته محمدرضا حكيمى (سال 1356 شمسى).
1403نشر فهرست موضوعى الغدير، با عنوان على‏ ضفاف الغدير، توسط سيد فاضل ميلانى از سوى دار المرتضى در مشهد.
1405نشر كتاب أعلام الغدير، به اشراف سيد فاضل ميلانى در بيروت. (چاپ بعدى در سال 1410 در قم).
1407استنساخ المقاصد العليّة، توسط شيخ محمدرضا كريمى.
140818 ذى الحجّه، انتشار ويژه نامه روزنامه رسالت درباره علّامه امينى، شامل مصاحبه با محمدهادى امينى و حبيب چايچيان و گروهى ديگر.
1409نشر فهرست كتاب الغدير با عنوان المنير، از سوى بنياد بعثت در تهران.
1411نشر سيرى در الغدير توسط محمّد امينى نجفى، آخرين فرزند علّامه.
1411نخستين چاپ فاطمة الزهراء، اثر علّامه امينى، توسط حبيب چايچيان حسان.
1417نشر تحقیق شده كتاب فاطمة الزهراء، اثر علّامه امينى، با تصحيح و تعليق و مقدمات محمّد امينى نجفى فرزند علّامه.
1417انتشار كتاب ربع قرن مع العلّامة الأميني، نوشته حاج حسين شاكرى در قم.
1417انتشار مقاله ويژگى‏هاى الغدير، نوشته غلامحسين زينلى، در: فرهنگ كوثر، ش 2 (اردى‏بهشت 1376 شمسى)، ص 48 - 55.
1418انتشار مقاله بر كرانه‏هاى كتاب الغدير، نوشته غلامحسين زينلى، در: علوم حديث، ش 7 (بهار 1377 شمسى)، ص 275 - 291.
1420انتشار يادنامه علّامه امينى، ويژه دومين اجلاس حوزه و تبليغ در قم.
1420مصاحبه با شيخ محمّد آخوندى و مرتضى آخوندى درباره الغدير، در: كتاب ماه دين، ش 34 (مرداد 1379 شمسى)، ص 86 - 87.
1421چاپ جديد الغدير، همراه با تعليقات سيد عبدالعزيز طباطبائى و سه جلد فهارس، از سوى مركز الغدير در قم.
1421نشر رساله دراسة في موسوعة الغدير، نوشته كمال السيّد.16در ضمن الغدير چاپ مركز الغدير در قم، جلد صفر، ص 63 - 309.
1423انتشار مقاله في رحاب مكتبة أميرالمؤمنين عليه السلام، نوشته على جهاد حسّانى، در: پژوهش و حوزه، ش 16 (سال 1382 شمسى)، ص 165 - 172 و 146 - 153.
1425انتشار نامه والد علّامه امينى به ميرزا محمدحسين سبحانى خيابانى، در: كلام اسلامى، ش 54 (تابستان 1384 شمسى)، ص 35 - 37.
1426انتشار مقاله در هواى وحدت (گزارشى از ترجمه فارسى الغدير)، نوشته سيد ابوالقاسم حسينى، در: خردنامه همشهرى، ش 10 (دى 1385 شمسى)، ص 38.
1427انتشار مجموعه يادى از علّامه امينى (شامل چند سند مربوط به آن فقید)،در: سفينه، ش 14 (بهار 1386)، ص 154 - 177.
1427انتشار مقاله قراءة في موسوعة الغدير، نوشته عدنان على الحسينى، در: المنهاج، ش 42، ص 221 - 244.
1432انتشار مقاله روش‏شناسى نقد علّامه امينى بر احاديث موضوعه، نوشته دكتر نهلا غروى نايينى، در: پژوهش‏هاى قرآن و حديث، سال 44 (سال 1390 شمسى)، ش 1، ص 29 - 46.
1433آغاز دوره جديد فعاليت كتابخانه، پس از سقوط صدام.
1434انتشار كتاب المقاصد العليّة في المطالب السنيّة، براى نخستين بار.
1434انتشار كتاب امين شريعت (مجموعه گفتارها درباره علّامه امينى و المقاصد العليّة) توسط بنياد محقق طباطبايى.


پيوست:
يكى از برگ‏هاى كارنامه پربار علّامه امينى كه كمتر درباره آن سخن رفته، استنساخ متون كهن حديث و تاريخ شيعه و سنى است. مواردى از استنساخ‏ها كه تاريخِ آن معين بود، در سالشمار آمده است. اما چند مورد ديگر بدون تاريخ در فهرستواره نسخه‏هاى خطى اشاره شده كه شامل اين موارد است:
1. كتاب الغايات، جعفر بن أحمد قمى (ف. 61)
2. كتاب درست بن أبي منصور (ف. 62)
3. كتاب سلام بن أبي عمرة (ف. 62)
4. مصادقة الإخوان، شيخ صدوق (ف. 73)
5. الأربعون حديثاً، محيى الدين حلبى (ف. 101)
6. الأربعون حديثاً، حسين بن عبد الصمد عاملى (ف. 101)
7. الأربعون عن الأربعين من الأربعين، شيخ منتجب الدين رازى (ف. 101)
8. الأعمال المانعة من الجنّة، جعفر بن أحمد قمى (ف. 107)
9. جامع الأحاديث، جعفر بن أحمد قمى (ف. 121)

۱. مراد، كتاب فهرستواره نسخه‏هاى خطى كتابخانه اميرالمؤمنين عليه السلام، به كوشش موجانى و بهراميان است و شماره داخل پرانتز، شماره صفحه آن كتاب است.
۲. متن اجازه: سفينه: ش ۱۴.
۳. گزيده‏اى از آن در مقدمه جلد هشتم الغدير آمده است.
۴. متن كامل آن در مجله سفينه، ش ۱۴؛ و كتاب الكشكول، چاپ كتابخانه مجلس در تهران، آمده است.
۵. اين كتاب، با تلخيص در ضمن كتاب ميراث حوزه اصفهان، دفتر هفتم، تجديد چاپ شد.
۶. ربع قرن ص ۲۵۱ - ۲۵۸.
۷. ربع قرن، ص ۲۳۳.
۸. ربع قرن، ص ۲۴۵ و ۲۴۷.
۹. ربع قرن، ص ۲۴۹.
۱۰. ربع قرن، ص ۲۳۸.
۱۱. ربع قرن، ص ۲۴۰.
۱۲. متن يادداشت: مجله سفينه، شماره ۱۴.
۱۳. ربع قرن، ص ۴۱۷ - ۴۲۱.
۱۴. ربع قرن ص ۴۲۵ - ۴۲۷.
۱۵. چاپ مكتبة أميرالمؤمنين عليه السلام، شعبه تهران.
۱۶. در ضمن الغدير چاپ مركز الغدير در قم، جلد صفر، ص ۶۳ - ۳۰۹.
نویسنده: دکتر عبدالحسین طالعی
منبع: کتاب امین شریعت، بنیاد محقق طباطبائی، قم، ۱۳۹۲