کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   خداشناسی آیینی [BT - BU]
خداشناسی آیینی
تاریخ تفکر مسیحی ۱. تاریخ تفکر مسیحی
مترجم: روبرت آسوریان
نشر و پژوهش فرزان روز، تهران، ۱۳۸۵ش.
فلسفه آبای کلیسا ۲. فلسفه آبای کلیسا
مترجم: علی شهبازی
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۸ش.
مقدمه ای بر تفکر نهضت اصلاح دینی ۳. مقدمه ای بر تفکر نهضت اصلاح دینی
نویسنده: آلیستر مک گراث
مترجم: بهروز حدادی
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۶ش.
درسنامه الهیات مسیحی ۴. درسنامه الهیات مسیحی
نویسنده: آلیستر مک گراث
مترجم: بهروز حدادی
مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، چاپ اول، ویرایش سوم، قم، ۱۳۸۳ش.
درآمدی به الهیات نظام مند ۵. درآمدی به الهیات نظام مند
متفکران بزرگ مسیحی ۶. متفکران بزرگ مسیحی
نویسنده: هانس کونگ
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۹ش.
۷. خدا و فلسفه (مفهوم‌ خدا در تاریخ‌ فلسفه‌ غرب‌)
مترجم: شهرام پازوکی
حقیقت، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
خداشناسی از ابراهیم تا کنون ۸. خداشناسی از ابراهیم تا کنون
دین‌ یهود، مسیحیت‌ و اسلام‌
مترجم: محسن سپهر
نشر مرکز، تهران، ۱۳۸۲ش.
مبانی خداشناسی در فلسفه یونان و ادیان الهی (خداشناسی‌ دینی‌ و خداشناسی‌ فلسفی‌ یونان‌) ۹. مبانی خداشناسی در فلسفه یونان و ادیان الهی (خداشناسی‌ دینی‌ و خداشناسی‌ فلسفی‌ یونان‌)
نویسنده: رضا برنجکار
دفتر نشر الهادی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۰ش.
فلسفه دین ۱۰. فلسفه دین
سیری در ادله اثبات وجود خدا
نویسنده: محسن غرویان
خدا در فلسفه (برهانهای‌ فلسفی‌ اثبات‌ وجود باری‌) ۱۱. خدا در فلسفه (برهانهای‌ فلسفی‌ اثبات‌ وجود باری‌)
ترجمه فلسفه دین ۱۲. ترجمه فلسفه دین
مترجم: حمیدرضا آیت اللهی
• فلسفه دین، انتشارات حکمت، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.، 2 جلد
۱۳. براهین اثبات وجود خدا در فلسفه غرب برگرفته از دائرة المعارف فلسفی پل ادواردز
سخنان سران کمونیزم درباره خدا ۱۴. سخنان سران کمونیزم درباره خدا
نویسنده: آیت الله سید رضا صدر
نشر 22 بهمن، قم، ۱۳۵۸ش.
خدا در اندیشه فیلسوفان غرب ۱۵. خدا در اندیشه فیلسوفان غرب
نویسنده: هانس کونگ
مترجم: حسن قنبری
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۸ش.
فراتر از عرفان ۱۶. فراتر از عرفان
خداشناسی فلسفی و عرفانی از نگاه وحی و برهان
نویسنده: حسن میلانی
عهد، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۶ش.
التوحید والتثلیث ۱۷. التوحید والتثلیث
نویسنده: محمد جواد بلاغی
گردآورنده: م.ع.ح
مؤسسة قائم آل محمد، چاپ دوم، شعبان ۱۴۱۱ق.
درآمدی بر خداشناسی فلسفی ۱۸. درآمدی بر خداشناسی فلسفی
اسطوره تجسد خدا ۱۹. اسطوره تجسد خدا
عیسی اسطوره یا تاریخ؟ ۲۰. عیسی اسطوره یا تاریخ؟
پویایی ایمان ۲۱. پویایی ایمان
مترجم: حسین نوروزی
انتشارات حکمت، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
بیماری به سوی مرگ ۲۲. بیماری به سوی مرگ
شرح روانشناسانه مسیحی برای پارسایی و دین داری کپنهاک 1849
مترجم: رویا منجم
نشر پرسش، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۷۶ش.
رستاخیز جسم در یهودیت و مسیحیت نخستین ۲۳. رستاخیز جسم در یهودیت و مسیحیت نخستین
نویسنده: کلودیا ستزر
مترجم: سعید کریم پور
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.
فرشتگان آسمانی ۲۴. فرشتگان آسمانی
مترجم: آذر آذریان
نشر میترا، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
خلاصه ای از نامه های یک مسلمان و یک مسیحی ۲۵. خلاصه ای از نامه های یک مسلمان و یک مسیحی
ریشه های الهیات مسیحی در مکاتب گنوسی و افلاطونی میانه ۲۶. ریشه های الهیات مسیحی در مکاتب گنوسی و افلاطونی میانه
نویسنده: محبوبه هادی نا
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۹ش.
الصابئة المندائیة فی ایران ۲۷. الصابئة المندائیة فی ایران
نویسنده: رؤوف سبهانی
دار المحجة البیضاء، چاپ اول، بیروت، 2006م.
کشاکش های مانوی ـ مزدکی در ایران ساسانی ۲۸. کشاکش های مانوی ـ مزدکی در ایران ساسانی
گردآورنده: ملیحه کرباسیان، محمد کریمی زنجانی اصل
اختران، تهران، ۱۳۸۳ش.
مانی و سنت مانوی ۲۹. مانی و سنت مانوی
مترجم: عباس باقری
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۲ش.