کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تفسیر [BP90 - BP105]
تفسیر
دو مقاله ۱. دو مقاله
نویسنده: حسن ابطحی
۲. فلسفة التأویل
دراسه‌ فی‌ تاویل‌ القرآن‌ عند محی‌ الدین‌ بن‌ عربی
نویسنده: نصرحامد ابوزید
مرکز الثقافی العربی، چاپ ششم، بیروت، 2007م.
روش صحیح تفسیر قرآن ۳. روش صحیح تفسیر قرآن
تحلیل و نقد نظریه استقلال قرآن
مترجم: عبدالنبی مهدی
منیر، تهران، ۱۳۸۵ش.
المنهج الصحیح فی تقسیر القرآن ۴. المنهج الصحیح فی تقسیر القرآن
تحلیل و نقد لنظریة استقال القرآن واستغنائه عن البیان
نویسنده: عبدالنبی مهدی
منیر، تهران، ۱۳۸۵ش.
توشیح التفسیر فی قواعد التفسیر و التاویل ۵. توشیح التفسیر فی قواعد التفسیر و التاویل
نویسنده: محمد تنکابنی
کتاب سعدی، قم، ۱۴۱۱ق.، محقق: جعفر سعیدی جیلانی
بخشی از تفسیری کهن ۶. بخشی از تفسیری کهن
نویسنده: ناشناس
۷. الشیخ الطوسی أبو جعفر محمد بن الحسن
رسالة جامعیة نالت درجة الماجستیر فی التاریخ الإسلامی من جامعة بغداد
نویسنده: حسن عیسی حکیم
مطبعة الآداب، چاپ اول، ۱۳۹۵ق.
المنهج العقلي في تفسیر القرآن الکریم ۸. المنهج العقلي في تفسیر القرآن الکریم
نویسنده: ثناءالدین الدهلکي
موسسه معارف اسلامی کوثر، چاپ اول، قم، ۱۳۹۶ش.
محمدجواد مغنیة حیاته و منهجه فی التفسیر ۹. محمدجواد مغنیة حیاته و منهجه فی التفسیر
نویسنده: جواد علی کسار
دار الصادقین، چاپ اول، قم، 2000م.
نخستین مفسران پارسی نویس ۱۰. نخستین مفسران پارسی نویس
نویسنده: موسی درودی
نور فاطمه سلام الله علیها، تهران، ۱۳۶۲ش.
۱۱. سعد السعود للنفوس
منضود من کتب وقف علی بن موسی بن طاووس
سرشناسه: علی بن موسی ابن طاووس
دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۳۷۹ش.، محقق: شیخ فارس تبریزیان الحسون
تفسیر و تفاسیر جدید ۱۲. تفسیر و تفاسیر جدید
نویسنده: بهاءالدین خرمشاهی
انتشارات کیهان، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۴ش.
سه مقاله در تاریخ تفسیر و نحو ۱۳. سه مقاله در تاریخ تفسیر و نحو
نویسنده: محمد باقر حجتی
بنیاد قرآن، چاپ اول، تهران، دی ۱۳۶۰ش.
طبقات المفسرین ۱۴. طبقات المفسرین
نویسنده: محمد بن علی داوودی، جلال الدین سیوطی، عبدالله ابن قتیبة دینوری
مکتبة وهبة، قاهره، 1976م.، محقق: علی محمد عمر
مکتبة وهبة، چاپ اول، قاهره، 1972م.، 2 جلد، محقق: علی محمد عمر
ابوالفتوح رازی ۱۵. ابوالفتوح رازی
گوشه هایی از زندگی و برگ هایی از تفسیر ابوالفتوح رازی
نویسنده: محمد قنبری
• چاپ اول، قم، ۱۳۸۴ش.
خلاصه مقالات شیخ المورخین ابو جعفر محمد بن جریر طبری ۱۶. خلاصه مقالات شیخ المورخین ابو جعفر محمد بن جریر طبری
فارسی ـ عربی ـ انگلیسی بمناسبت یکهزار و یکصدمین سالگرد وفات طبری
دانشگاه مازندران، بابلسر، ۱۳۶۸ش.
رهیافت هایی به قرآن ۱۷. رهیافت هایی به قرآن
نویسنده: جرالد هاوتینگ، عبدالقادر شریف
انتشارات حکمت، تهران، ۱۳۸۹ش.، ویراستار: مهرداد عباسی
عبد الله بن عباس ۱۸. عبد الله بن عباس
علمه وتفسیره ومنطقه وورعه وعلة اتهامه بالإختلاس
نویسنده: علامه فانی اصفهانی
چاپخانه علمیه، قم، ۱۳۹۸ق.
زندگینامه علامه بحرینی ۱۹. زندگینامه علامه بحرینی
کتابیست جغرافیائی، رجالی، تاریخی، کتابشناسی
نویسنده: محمد برهانی
مکتبة النجاح، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۲ش.
بخشی از تفسیری کهن به پارسی از مولفی‌ ناشناخته‌ (حدود قرن‌ چهارم‌ هجری‌) ۲۰. بخشی از تفسیری کهن به پارسی از مولفی‌ ناشناخته‌ (حدود قرن‌ چهارم‌ هجری‌)
سرشناسه: بخشی از تفسیری کهن به پارسی
نویسنده: ناشناس
معانی القرآن ۲۱. معانی القرآن
نویسنده: ابوالحسن اخفش
دارالبشیر، چاپ سوم، کویت، 1981م.، 2 جلد، محقق: فائز فارس
التفسیر المنسوب الی الامام ابی محمد الحسن بن علی العسکری علیه السلام ۲۲. التفسیر المنسوب الی الامام ابی محمد الحسن بن علی العسکری علیه السلام
تفسیر الحبری ۲۳. تفسیر الحبری
تفسیر القمی ۲۴. تفسیر القمی
نویسنده: علی بن ابراهیم قمی
موسسة الاعلمی للمطبوعات، بیروت، ۱۴۱۲ق.، 2 جلد، اشراف: موسسة الاعلمی للمطبوعات
مکتبة الهدی، نجف، ۱۳۸۶ق.، 2 جلد
جامع البیان عن تاویل ای القران (تفسیر الطبری) ۲۵. جامع البیان عن تاویل ای القران (تفسیر الطبری)
نویسنده: محمد بن جریر طبری
دار الاعلام، چاپ اول، عمان، 2002م.، 15 جلد، به کوشش: دارالاعلام،مکتب التحقیق و الاعداد
تفسیر عرفانی قرآن منسوب به امام جعفر صادق (ع) ۲۶. تفسیر عرفانی قرآن منسوب به امام جعفر صادق (ع)
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۳ش.، مصحح: مهدی تدین و علی اصغر میرباقری فرد
تفسیر القرآن العظیم مسندا عن رسول‌الله صلی‌الله‌ علیه‌ و سلم‌  والصحابه التابعین ۲۷. تفسیر القرآن العظیم مسندا عن رسول‌الله صلی‌الله‌ علیه‌ و سلم‌ والصحابه التابعین
امالی المرتضی ۲۸. امالی المرتضی
غرر الفوائد ودرر القلائد
نویسنده: الشریف علی بن حسین موسوی (سید مرتضی)
دار الکتاب العربی، چاپ دوم، بیروت، ۱۳۸۷ق.، 2 جلد، محقق: محمد ابوالفضل ابراهیم
۲۹. تنزیه القرآن عن المطاعن
دار النهضة الحدیثة، بیروت، ۲ش.
زاد المسیر فی علم التفسیر ۳۰. زاد المسیر فی علم التفسیر
تفسیر شریف البلابل القلاقل ۳۱. تفسیر شریف البلابل القلاقل
نویسنده: محمود حسنی واعظ
احیاء کتاب، تهران، ۱۳۷۶ش.، 4 جلد، مصحح: محمدحسین صفاخواه
التفسیر الکبیر ۳۲. التفسیر الکبیر
نویسنده: محمد فخر رازی
دار احیاء التراث العربی، چاپ چهارم، 2001م.، 11 جلد
تفسیر الشهرستانی المسمی مفاتیح الاسرار و مصابیح الابرار ۳۳. تفسیر الشهرستانی المسمی مفاتیح الاسرار و مصابیح الابرار
نویسنده: محمدبن عبدالکریم شهرستانی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۴۲۹ق. برابر ۱۳۸۶ش. برابر 2008م.، 2 جلد، محقق: محمدعلی آذرشب، با تعلیق: محمدعلی آذرشب
النکت و العیون تفسیر الماوردی ۳۴. النکت و العیون تفسیر الماوردی
یادنامه طبری ۳۵. یادنامه طبری
گردآوری و ویرایش: محمد قاسم زاده
تفسیر عتیق نیشابوری ۳۶. تفسیر عتیق نیشابوری
نویسنده: عتیق سورآبادی
بنیاد آفرینش های هنری نیاوران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.، ویراستار: جعفر مدرس صادقی
روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن ۳۷. روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن
مشهور به تفسیر شیخ ابوالفتح رازی
نویسنده: ابوالفتوح رازی
• تفسیر ابوالفتوح رازی، کتابفروشی و چاپخانه محمدحسن علمی، چاپ سوم، تهران، مرداد ۱۳۳۴ش.، 10 جلد، مصحح جلد 10: علی اکبر غفاری
تأویلات القرآن از دیدگاه عبدالرزاق کاشانی ۳۸. تأویلات القرآن از دیدگاه عبدالرزاق کاشانی
مفتاح التفاسیر ۳۹. مفتاح التفاسیر
نویسنده: رشیدالدین فضل الله
• مفتاح التفاسیر (کتاب دوم از مجموعه رشیدیه)، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.، محقق: هاشم رجب زاده، با مقدمه: هاشم رجب زاده، مصحح: هاشم رجب زاده
دقائق التأویل و حقائق التنزیل ۴۰. دقائق التأویل و حقائق التنزیل
DAQAEQ AL-TAVIL VA HAQAEQ AL-TANZIL
نویسنده: ابوالمکارم محمود بن ابی المکارم حسنی واعظ
پژوهش: جویا جهانبخش
• دقائق التأویل و حقایق التنزیل، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
تفسیر الجلالین ۴۱. تفسیر الجلالین
نویسنده: جلال الدین سیوطی، محمد بن احمد محلی
• تفسیر انوار التنزیل و اسرار التاویل، مروی، چاپ دوم، بی جا، ۱ مهر ۱۳۶۳ش.، 2 جلد
• القرآن الکریم بالرسم العثمانی و بهامشه تفسیر الجلالین، دار القلم، بیروت، ۲ش.، با مقدمه: محمدکریم راجح، با تعلیق: محمدکریم راجح
تحفة الفتی فی تفسیر سورة هل اتی ۴۲. تحفة الفتی فی تفسیر سورة هل اتی
سرشناسه: منصور بن محمد دشتکی
نویسنده: غیاث الدین منصور دشتکی
سازمان اوقاف و امور خیریه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.، مصحح: پروین بهارزاده
الدر المنثور فی التفسیر بالماثور ۴۳. الدر المنثور فی التفسیر بالماثور
تاویلات اهل السنة ۴۴. تاویلات اهل السنة
تفسیر الدر المنثور فی التفسیر الماثور ۴۵. تفسیر الدر المنثور فی التفسیر الماثور
نویسنده: جلال الدین سیوطی
دار الفکر، چاپ اول، بیروت، 1983م.، 8 جلد
الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل ۴۶. الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل
سرشناسه: محمود بن عمر زمخشری
نویسنده: محمود زمخشری
• الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل...و بذیله اربعة کتب: الانتصاف، الکافی الشاف، حاشیة الشیخ محمد علیان، مشاهد الانصاف، دار الکتاب العربی، بی جا، 1947م.، 4 جلد، مصحح: مصطفی احمد
مواهب علیه ۴۷. مواهب علیه
نویسنده: کمال الدین حسین کاشفی
اقبال، تهران، ۱۳۱۷ش.، 4 جلد، با مقدمه: محمد رضا جلالی نائینی، مصحح: محمد رضا جلالی نائینی
تفسیر کبیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین ۴۸. تفسیر کبیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین
نویسنده: فتح الله کاشانی
کتابفروشی اسلامیه، چاپ سوم، تهران، ۱۳۴۴ش.، 10 جلد، ویراستار: علی اکبر غفاری، مصحح: علامه ابوالحسن شعرانی
تاج التراجم فی تفسیر القرآن للأعاجم ۴۹. تاج التراجم فی تفسیر القرآن للأعاجم
سرشناسه: شاهفور بن طاهر اسفراینی
نویسنده: شاهفور اسفراینی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، 3 جلد، مصحح: نجیب مایل هروی و علی اکبر الهی خراسانی
فتح القدیر ۵۰. فتح القدیر
الجامع بین فنی الروایة و الدرایة من علم التفسیر
نویسنده: محمد بن علی شوکانی
دار المعرفة، بیروت، 2004م.، محقق: یوسف غوش
مفاتیح الغیب ۵۱. مفاتیح الغیب
نویسنده: ملاصدرا
انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.، با مقدمه: محمد خواجوی، با تعلیق: حکیم ملا علی نوری، مصحح: محمد خواجوی
خزائن الأنوار و معادن الأخبار ۵۲. خزائن الأنوار و معادن الأخبار
فتح البیان فی مقاصد القرآن ۵۳. فتح البیان فی مقاصد القرآن
تفسیر القرآن الکریم ۵۴. تفسیر القرآن الکریم
نویسنده: ملاصدرا
• تفسیر صدر المتالهین، دار العلم، شیراز، ۲ش.
بیدار، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۶ش.، 7 جلد، مصحح: محمد خواجوی
۵۵. انوار العرفان فی تفسیر القرآن
شامل‌ ترجمه‌ و شرح‌ ‌آیات‌ با نثر - ترجمه‌ و شرح‌ ‌آیات‌ با شان‌ نزول‌ ...
نویسنده: ابوالفضل داورپناه
کتابخانه صدر، تهران، ۱۳۶۶ش.، 7 جلد
معاد در المیزان ۵۶. معاد در المیزان
گردآورنده: شمس الدین ربیعی
نور فاطمه سلام الله علیها، تهران، ۱۳۶۲ش.
فی ظلال القرآن ۵۷. فی ظلال القرآن
نویسنده: سید قطب
• چاپ پنجم، ۱۳۸۶ق.، 8 جلد
آشنایی با قرآن ۵۸. آشنایی با قرآن
نویسنده: عباسعلی اختری
دار العلم، قم، ۱۳۶۰ش.
المنهج الترابطی و نظریة التأویل دراسة فی التفسیر الکاشف ۵۹. المنهج الترابطی و نظریة التأویل دراسة فی التفسیر الکاشف
نویسنده: جواد علی کسار
دار الصادقین، چاپ اول، قم، ۱۴۲۰ق.
۶۰. تفسیر القرآن الحکیم، کشف‌ الحقائق‌ عن‌ نکت‌ الایات‌ و الدقائق‌
قرآن‌ برای‌ همه‌
مترجم: عبدالمجید صادق نوبری
کتابخانه نوبر، تهران، ۱۳۶۱ش.، 3 جلد
المقاصد العلیة فی المطالب السنیة ۶۱. المقاصد العلیة فی المطالب السنیة
نویسنده: آیة الله شیخ عبدالحسین امینی نجفی (علامه امینی)
دارالتفسیر، چاپ اول، قم، ۱۴۳۴ق. برابر ۱۳۹۱ش. برابر 2013م.، محقق: سید محمد طباطبائی یزدی
تفسیر قرآن مبین و علی امیرالمؤمنین علیه السلام ۶۲. تفسیر قرآن مبین و علی امیرالمؤمنین علیه السلام
نویسنده: احمد مقدسی زنجانی
جهان، تهران، ۱۳۵۳ش.
آشنائی با قرآن ۶۳. آشنائی با قرآن
نویسنده: آیة الله شیخ مرتضی مطهری
• آشنایی با قرآن، انتشارات صدرا، چاپ نوزدهم، تهران، ۱۳۸۴ش.، 14 جلد
انتشارات صدرا، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۸ش.، 4 جلد
تفسیر معین ۶۴. تفسیر معین
راهنمای مفاهیم قرآن کریم
نویسنده: محمد هویدی
مترجم: احمد برادری
نبوت در المیزان ۶۵. نبوت در المیزان
گردآورنده: شمس الدین ربیعی
نور فاطمه سلام الله علیها، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.
هزار سال تفسیر فارسی ۶۶. هزار سال تفسیر فارسی
سیری در متون کهن تفسیری پارسی با شرح و توضیحات
سرشناسه: حسن سادات ناصری
نویسنده: منوچهر دانش پژوه، حسن سادات ناصری
نشر البرز، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن ۶۷. مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن
علامه طباطبایی و حدیث ۶۸. علامه طباطبایی و حدیث
(روش شناسی نقد و فهم حدیث از دیدگاه علامه طباطبایی در المیزان)
نویسنده: شادی نفیسی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
برای زندگی ۶۹. برای زندگی
گفتارهای تفسیری
نویسنده: امام موسی صدر
مترجم: مهدی فرخیان
موسسه فرهنگی و تحقیقاتی امام موسی صدر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۱ش.
خلقت و خلافت آدم در المیزان ۷۰. خلقت و خلافت آدم در المیزان
گردآورنده: شمس الدین ربیعی
نور فاطمه سلام الله علیها، تهران، ۱۳۶۳ش.
۷۱. معارف قرآن در المیزان
نویسنده: مهدی امین
سازمان تبلیغات اسلامی،مرکز چاپ و نشر، چاپ اول، بی جا، ۱۳۷۳ش.، 3 جلد
تفسیری بواژه فارسی و درنهایت سادگی از نداهای قرآن ۷۲. تفسیری بواژه فارسی و درنهایت سادگی از نداهای قرآن
نویسنده: عبدالرسول حجازی
چاپ شمس، تهران، ۱۳۴۹ش.، با مقدمه: عبدالرضا حجازی
انوار القرآن ۷۳. انوار القرآن
اولین‌ قواعد شیعه‌ که‌ درسراسر قرآن‌ جاری‌ می‌ گردد
نویسنده: محمدرضا حسینی غیاثی
حماسه، قم، ۱۳۸۳ش.
بررسی روش تفسیر قرآن به قرآن در تفسیر المیزان ۷۴. بررسی روش تفسیر قرآن به قرآن در تفسیر المیزان
• مشهد، ۱۳۸۷ش.
حدیث سحرگاهان ۷۵. حدیث سحرگاهان
گفتارهای تفسیری امام موسی صدر
نویسنده: امام موسی صدر
مترجم: علیرضا محمودی، مهدی موسوی نژاد
موسسه فرهنگی و تحقیقاتی امام موسی صدر، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
توحید در المیزان ۷۶. توحید در المیزان
نویسنده: شمس الدین ربیعی
نور فاطمه سلام الله علیها، تهران، ۱۳۶۳ش.
یکصد و هشتاد پرسش و پاسخ برگرفته از تفسیر نمونه ۷۷. یکصد و هشتاد پرسش و پاسخ برگرفته از تفسیر نمونه
دفتر نشر برگزیده، چاپ اول، قم، ۱۳۷۸ش.
در مکتب قرآن ۷۸. در مکتب قرآن
تفسیر درسی‌ برای‌ جلسات‌ مذهبی‌
نویسنده: هاشم هاشم زاده هریسی
دفتر نشر تعالیم اسلام، قم، ۱۳۵۲ش.
معرفة القرآن ۷۹. معرفة القرآن
القرآن محاولة لفهم عصری للقرآن ۸۰. القرآن محاولة لفهم عصری للقرآن
نویسنده: مصطفی محمود
دار الشروق، بیروت، 1970م.
پرتوی از قرآن ۸۱. پرتوی از قرآن
نویسنده: محمود طالقانی
گردآورنده جلد 3: محمدمهدی جعفری
انتشار، چاپ سوم، تهران، دی ۱۳۵۰ش.، 5 جلد
التحقیق فی منهجیة تفسیر القرآن بالقرآن فی تفسیر المیزان ۸۲. التحقیق فی منهجیة تفسیر القرآن بالقرآن فی تفسیر المیزان
نویسنده: آیة الله سید جعفر سیدان
مترجم: فاضل رضوی
دارالولایة للنشر، چاپ اول، مشهد، ۱۴۳۵ق.
درسهای رمضان ۸۳. درسهای رمضان
نویسنده: رجبعلی مظلومی
نشر آفاق، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۶ش.
روان جاوید در تفسیر قرآن مجید ۸۴. روان جاوید در تفسیر قرآن مجید
نویسنده: محمد ثقفی تهرانی
برهان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۸ق.، 5 جلد
اخلاق در تفسیر مواهب الرحمن ۸۵. اخلاق در تفسیر مواهب الرحمن
خودشناسی عرفانی ۸۶. خودشناسی عرفانی
نویسنده: حمیدرضا مظاهری سیف
نشاط، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
القواعد والاحکام فی تفسیر مواهب الرحمن ۸۷. القواعد والاحکام فی تفسیر مواهب الرحمن
لمحات في تفسیر القرآن ۸۸. لمحات في تفسیر القرآن
نویسنده: احمد عابدینی
هستی نما، تهران، ۱۳۹۲ش.
تفسیر موضوعی قرآن مجید ۸۹. تفسیر موضوعی قرآن مجید
نویسنده: آیة الله عبدالله جوادی آملی
مرکز نشر فرهنگی رجاء، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۳ش.، 7 جلد
تفسیر نمونه ۹۰. تفسیر نمونه
تفسیر و بررسی تازه‌ای درباره قرآن مجید با در نظر گرفتن نیازها، خواست‌ها، پرسش‌ها، مکتب‌ها و مسائل روز
نویسنده: آیة الله ناصر مکارم شیرازی
دارالکتب الإسلامیة، تهران، ۲ش.، اشراف: دکتر مهدی محقق
رد معانی الآیات المتشابهات الی معانی الآیات المحکمات ۹۱. رد معانی الآیات المتشابهات الی معانی الآیات المحکمات
نویسنده: محی الدین ابن عربی
مطبعة الاستقامة، بیروت، ۱۳۲۸ق.
المصحف المفسر ۹۲. المصحف المفسر
وضع هذا التفسیر، مستمدا ایاه من اقوال اهل السنة و اقطاب المفسرین خالیا من المصطلحات الفنیه توفیة لحاجة اهل هذا العصر
نویسنده: محمدفرید وجدی
الشعب، مصر
القرآن و العقل ۹۳. القرآن و العقل
تفسیر بدیع فی اسلوبه
نویسنده: نورالدین حسینی عراقی
تفسیر آیات الاحکام ۹۴. تفسیر آیات الاحکام
وفق المذهب الجعفری و المذهب الاربعة
نویسنده: آیة الله سید حسین طباطبائی یزدی
مطبعة النجف، چاپ اول، ۱۳۸۵ق.، 2 جلد
مطبعة النجف، نجف، ۱۳۸۵ق.
آیات الاحکام ۹۵. آیات الاحکام
جامع البیان فی احکام القرآن ۹۶. جامع البیان فی احکام القرآن
الطهارة
نویسنده: مهدی حسینی طاشی شاهرودی
مهدیه، قم، ۱۳۸۶ش.
تفسیر شاهی ۹۷. تفسیر شاهی
تفسیر القرآن الکریم ۹۸. تفسیر القرآن الکریم
نویسنده: محی الدین ابن عربی
ناصرخسرو، چاپ دوم، تهران، 1978م.، 2 جلد، محقق: مصطفی غالب، با مقدمه: مصطفی غالب
تفسیر المحیط الاعظم و البحر الخضم فی تأویلات الله العزیز المحکم ۹۹. تفسیر المحیط الاعظم و البحر الخضم فی تأویلات الله العزیز المحکم
۱۰۰. تفسیر النهر الماد من البحر
تفسیر البحر المحیط ۱۰۱. تفسیر البحر المحیط
نویسنده: ابوحیان، محمدبن یوسف، ۶۵۴-‎۷۴۵ق.
دار الفکر، چاپ دوم، بیروت، 1983م.، 8 جلد
تفسیر صفی ۱۰۲. تفسیر صفی
۱۰۳. الدر القیط من البحر المحیط
نویسنده: احمد بن عبدالقادر ابن مکتوم
دار الفکر، بیروت، ۱۴۰۳ق.
فهرست تفسیر کشف الاسرار وعده الابرار معروف به تفسیر خواجه عبدالله انصاری ۱۰۴. فهرست تفسیر کشف الاسرار وعده الابرار معروف به تفسیر خواجه عبدالله انصاری
تفسیر سوره حمد ۱۰۵. تفسیر سوره حمد
نویسنده: روح الله موسوی خمینی
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۸۱ش.
آزادی، قم، ۲ش.
• تفسیر سوره مبارکه حمد با قرآن در صحنه، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۴۰۰ق.
اهل البیت علیهم السلام ۱۰۶. اهل البیت علیهم السلام
بررسی تحلیلی آیه شریفه: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا
نویسنده: غلامرضا صادقی فرد
تاسوعا، مشهد، ۱۳۸۸ش.
بحثی پیرامون بسم الله الرحمن الرحیم ۱۰۷. بحثی پیرامون بسم الله الرحمن الرحیم
نویسنده: مصطفی صدوقی
روح الامین، قم، ۱۴۲۶ق.
تفسیر سوره یوسف ۱۰۸. تفسیر سوره یوسف
تفسیر سوره واقعه ۱۰۹. تفسیر سوره واقعه
مترجم: محمد خواجوی
مولی، تهران، ۱۳۸۹ش.، مصحح: محمد خواجوی
مولی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.، مصحح: محمد خواجوی
تفسیر سوره «اعلی» و «نون و القلم» ۱۱۰. تفسیر سوره «اعلی» و «نون و القلم»
خدا و امیر علیه السلام،شهیدان رسالت ۱۱۱. خدا و امیر علیه السلام،شهیدان رسالت
بررسی تحلیلی آیه شریفه: ویقول الذین کفرو الست مرسلا قل...
نویسنده: غلامرضا صادقی فرد
تاسوعا، قم، ۱۳۸۵ش.
العروة الوثقی ۱۱۲. العروة الوثقی
تفسیر سورة الحمد
نویسنده: شیخ بهاء الدین عاملی
دار القرآن الکریم، چاپ اول، قم، ۱۴۱۲ق.، محقق: اکبر ایرانی قمی، با تعلیق: اکبر ایرانی قمی، مصحح: اکبر ایرانی قمی
ام القران ۱۱۳. ام القران
تفسیر و دراسة شاملة وموسعة فی سورة الفاتحة
نویسنده: عماد هلالی
دارالکتاب الاسلامی، قم، ۱۴۲۸ق.، 2 جلد
امیرالمؤمنین علیه السلام لیلة القدر است ۱۱۴. امیرالمؤمنین علیه السلام لیلة القدر است
تفسیر فاتحة الکتاب ۱۱۵. تفسیر فاتحة الکتاب
اعجاز البیان فی تأویل أم القرآن (ای تفسیر السورة المبارکة الفاتحة) ۱۱۶. اعجاز البیان فی تأویل أم القرآن (ای تفسیر السورة المبارکة الفاتحة)
سرشناسه: محمد بن اسحاق صدرالدین قونوی
نویسنده: محمد صدرالدین قونوی
کتابخانه ارومیه، قم، ۱۵ شعبان ۱۴۰۴ق.
دشمنان دوست نما ۱۱۷. دشمنان دوست نما
تفسیر سوره منافقین
نویسنده: آیة الله شیخ جعفر سبحانی تبریزی
امیرکبیر، کتابهای جیبی، چاپ اول، قم، ۱۳۵۳ش.
یوسف قرآن ۱۱۸. یوسف قرآن
تفسیر سوره یوسف
نویسنده: محسن قرائتی
مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، چاپ دوم، ویرایش سوم، تهران، ۱۳۸۳ش.
صدق چیست و لسانش کیست؟ ۱۱۹. صدق چیست و لسانش کیست؟
نویسنده: علی محمدی زنجانی
• چاپ اول، قم، ۱۳۶۳ش.
تفسیر قرآن ۱۲۰. تفسیر قرآن
سوره بقره
گردآورنده: ستاد تفسیر قرآن کریم
ستاد تفسیر قرآن کریم، تهران، ۲ش.، 3 جلد
برداشتی از سوره حشر ۱۲۱. برداشتی از سوره حشر
نویسنده: عباس فرحبخش
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۵۹ش.
تفسیر سوره حمد ۱۲۲. تفسیر سوره حمد
نویسنده: حسن فرید محسنی اراکی
انتشارات حکمت، قم، ۱۳۵۲ش.
بین الرعاة و الدعاة ۱۲۳. بین الرعاة و الدعاة
نویسنده: محمد محمود صواف
مؤسسة الرسالة، بیروت، 1977م.
تفسیر سوره ابراهیم ۱۲۴. تفسیر سوره ابراهیم
نویسنده: آیة الله عبدالله جوادی آملی
مرکز نشر فرهنگی رجاء، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.
تفسیر سوره های طارق و اعلی و زلزال ۱۲۵. تفسیر سوره های طارق و اعلی و زلزال
مترجم: محمد خواجوی
مولی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.، با تعلیق: محمد خواجوی
ترجمه مشکاة الانوار ۱۲۶. ترجمه مشکاة الانوار
مترجم: صادق آیینه وند
• مشکاة الانوار، امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۴ش.
تفسیر سوره جمعه ۱۲۷. تفسیر سوره جمعه
مترجم: محمد خواجوی
مولی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۲ش.، مصحح: محمد خواجوی
جواهر العرفان ۱۲۸. جواهر العرفان
در تفسیر آیات‌ شریفه‌ قرآن‌
نویسنده: عباس مصباح
آینه خورشید شد ۱۲۹. آینه خورشید شد
شمیمی از بوستان مباهله
تفسیر نوین ۱۳۰. تفسیر نوین
جزء سی ام قرآن
نویسنده: محمدتقی شریعتی مزینانی
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ ششم، تهران، ۱۳۶۸ش.
تفسیر آیه مبارکه نور ۱۳۱. تفسیر آیه مبارکه نور
مترجم: محمد خواجوی
مولی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۲ش.، مصحح: محمد خواجوی
طرائق الاولیاء ۱۳۲. طرائق الاولیاء
شرح‌ و تفسیر عرفانی‌ سوره‌ الفاتحه (سوره حمد) به‌انضمام‌ یکصد و نود حکایت‌ و گلچینی‌ از بهترین‌ اشعار عرفاء
نویسنده: اسدالله مصطفوی
• چاپ اول، بی جا، ۱۳۷۲ش.
۱۳۳.
نویسنده: جعفر حسینی شیرازی
• التّفَکر في القرآن، دار العلم، چاپ اول، بیروت، ۱۴۳۱ق. برابر 2010م.، 3 جلد
• التّفکر في القرآن سورة آلِ عِمران، دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۴۳۸ق. برابر ۱۳۹۵ش.
فاتحة الکتاب ۱۳۴. فاتحة الکتاب
تفسیر سوره شریفه حمد
نویسنده: عبدالحسین دستغیب
دار الکتاب، قم، ۱۳۶۲ش.، مصحح: محمدهاشم دستغیب
لیلة المبیت ۱۳۵. لیلة المبیت
بررسی تحلیلی آیه شریفه: و من الناس من یشیری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رووف بالعباد
نویسنده: غلامرضا صادقی فرد
دلیل ما، قم، ۱۳۸۳ش.
حرکت و تحول از دیدگاه قرآن ۱۳۶. حرکت و تحول از دیدگاه قرآن
نویسنده: علامه محمدتقی جعفری
بنیاد قرآن، تهران، ۱۳۶۰ش.
ماه کنعان یا قسمتی از تفسیر زاهدی ۱۳۷. ماه کنعان یا قسمتی از تفسیر زاهدی
نویسنده: جعفر زاهدی
دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ۱۳۴۷ش.
کرامت در قرآن ۱۳۸. کرامت در قرآن
۱۳۹. شناخت شناسی در قرآن
روح القرآن در توحید و مکارم اخلاق انسان ۱۴۰. روح القرآن در توحید و مکارم اخلاق انسان
گردآورنده: محمد جواد مشکور
بنیاد قرآن، بی جا، ۱۳۶۱ش.
حرکت و تحول ۱۴۱. حرکت و تحول
مجموعه مقالات
نویسنده: علامه محمدتقی جعفری
فجر، چاپ اول، تهران، ۲ش.
آیات العقائد ۱۴۲. آیات العقائد
توحید
نویسنده: آیة الله سید جعفر سیدان
ولایت، مشهد، ۱۳۸۹ش.
مفاهیم اخلاقی ـ  دینی در قرآن مجید ۱۴۳. مفاهیم اخلاقی ـ دینی در قرآن مجید
مترجم: فریدون بدره ای
نشر و پژوهش فرزان روز، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۸ش.
ترسیمی کلی از روانشناسی اخلاقی در قرآن و مکتبهای معاصر ۱۴۴. ترسیمی کلی از روانشناسی اخلاقی در قرآن و مکتبهای معاصر
نویسنده: ق . حسین نژاد
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۵۷ش.
برداشت هائی درباره فلسفه تاریخ از دیدگاه قرآن ۱۴۵. برداشت هائی درباره فلسفه تاریخ از دیدگاه قرآن
شرح معضلات قرآنی در المیزان ۱۴۶. شرح معضلات قرآنی در المیزان
گردآورنده: شمس الدین ربیعی
نور فاطمه سلام الله علیها، تهران، ۱۳۶۳ش.
اخلاق در قرآن ۱۴۷. اخلاق در قرآن
نویسنده: آیة الله محمدتقی مصباح یزدی
امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۳ش.
۱۴۸. توحید، طبیعت، تکامل
نویسنده: مهدی بازرگان
انتشارات قلم، تهران، ۲ش.
الفئات و الصفات ۱۴۹. الفئات و الصفات
بحث یهدف الی معرفة النفس بالسمات و الصفات من خلال نصوص القرآن و الحدیث
نویسنده: احمد معتوق
دارالاسلام للتراث، بیروت، ۱۴۱۳ق.
قرآن در آینه احکام ۱۵۰. قرآن در آینه احکام
احکام‌ شرعی‌ مربوط به‌ قرآن‌ کریم‌ مطابق‌ با فتاوای‌ مراجع‌ تقلید
نویسنده: هادی حجت
۱۵۱. بهار سلام
نویسنده: عباس آخوندی
• ۱۳۹۰ش.
ولایت در قرآن ۱۵۲. ولایت در قرآن
نویسنده: آیة الله عبدالله جوادی آملی
مرکز نشر فرهنگی رجاء، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۹ش.
زن سیمای زندگی در دین و اسطوره ۱۵۳. زن سیمای زندگی در دین و اسطوره
نویسنده: ابوالفضل خوش منش
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۹ش.
الهدایة القرآنیّة إلی الولایة الإمامیّة علیه السلام ۱۵۴. الهدایة القرآنیّة إلی الولایة الإمامیّة علیه السلام
حریة الاعتقاد فی القرآن الکریم ۱۵۵. حریة الاعتقاد فی القرآن الکریم
دراسة فی اشکالیات الردة والجهاد والجزیة
نویسنده: عبدالرحمن حللی
مرکز الثقافی العربی، چاپ اول، بیروت، ۱۴۲۲ق. برابر 2001م.
الفائزون و المفلحون فی القرآن ۱۵۶. الفائزون و المفلحون فی القرآن
نویسنده: هاشم ناجی موسوی جزائری
ناجی جزائری، قم، ۱۳۸۷ش.
هدایت در قرآن ۱۵۷. هدایت در قرآن
الخاسرون فی القرآن ۱۵۸. الخاسرون فی القرآن
نویسنده: هاشم ناجی موسوی جزائری
ناجی جزائری، قم، ۱۳۸۷ش.
قصص من الیهود ۱۵۹. قصص من الیهود
نویسنده: آیة الله سید محمد حسینی شیرازی
دار العلوم، چاپ اول، بیروت، ۱۴۳۱ق. برابر 2010م.
۱۶۰. انسان در عرف عرفان
المبغوضون فی القرآن ۱۶۱. المبغوضون فی القرآن
نویسنده: هاشم ناجی موسوی جزائری
ناجی جزائری، قم، ۱۳۸۷ش.
کتاب الکشف ۱۶۲. کتاب الکشف
نویسنده: جعفر الیمن
بیت الوراق، چاپ اول، ۲۰۱۰ش.، محقق: ستروطمان
حقوق اهل البیت (ع) فی القرآن الکریم ۱۶۳. حقوق اهل البیت (ع) فی القرآن الکریم
نویسنده: محمد علی خان مدنی
موسسة الرسالة، قم، ۱۴۲۳ق.
زن در آئینه جلال و جمال ۱۶۴. زن در آئینه جلال و جمال
نویسنده: آیة الله عبدالله جوادی آملی
مرکز نشر فرهنگی رجاء، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
العقل البشری فی تفسیر القرآن ۱۶۵. العقل البشری فی تفسیر القرآن
نویسنده: محمد طاهر خاقانی
نشر مهر، چاپ اول، قم، ۱۴۰۳ق.، 2 جلد
مبعث و غدیر (اولین و آخرین پیام در قرآن) ۱۶۶. مبعث و غدیر (اولین و آخرین پیام در قرآن)
معجم اعلام النساء فی القرآن الکریم ۱۶۷. معجم اعلام النساء فی القرآن الکریم
دراسة موضوعیة لشخصیة المرأة فی القرآن
نویسنده: عماد هلالی
دار الکتب العلمیة، بیروت، 2010م.
خدا از دیدگاه قرآن ۱۶۸. خدا از دیدگاه قرآن
طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن ۱۶۹. طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن
الامام الحسین (ع) من خلال القرآن الکریم ۱۷۰. الامام الحسین (ع) من خلال القرآن الکریم
نویسنده: عبدالرسول غفار
• با مقدمه: عبدالرسول غفار
الناجون فی القرآن و الحدیث ۱۷۱. الناجون فی القرآن و الحدیث
نویسنده: هاشم ناجی موسوی جزائری
ناجی جزائری، قم، ۱۳۸۷ش.
المرحومون فی القرآن ۱۷۲. المرحومون فی القرآن
نویسنده: هاشم ناجی موسوی جزائری
ناجی جزائری، قم، ۱۳۸۷ش.
آیات قرآن مجید درباره حج و ابراهیم (ع) بترتیب نزول ۱۷۳. آیات قرآن مجید درباره حج و ابراهیم (ع) بترتیب نزول
بضمیمه ۱۰۰ [صد] حدیث‌ برگزیده‌ از حضرت‌ رسول‌ اکرم‌ و ائمه‌ بقیع‌ علیهم‌السلام‌
شرکت سهامی انتشار، تهران، شهریور ۱۳۵۶ش.
۱۷۴. تکامل در قرآن
الملعونون فی القرآن ۱۷۵. الملعونون فی القرآن
نویسنده: هاشم ناجی موسوی جزائری
ناجی جزائری، قم، ۱۳۸۷ش.
پیامبر اعظم(ص) در قرآن ۱۷۶. پیامبر اعظم(ص) در قرآن
• چاپ اول
المحبوبون فی القرآن ۱۷۷. المحبوبون فی القرآن
نویسنده: هاشم ناجی موسوی جزائری
ناجی جزائری، قم، ۱۳۸۷ش.
۱۷۸. قرآن و تبلیغ
خواب و نشانه های آن ۱۷۹. خواب و نشانه های آن
نویسنده: آیت الله محمد شجاعی
گردآورنده: محمدرضا کاشفی
موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.، با مقدمه: محمدرضا کاشفی
الآیات الباهرة فی مناقب العترة الطاهرة(علیهم السلام) ۱۸۰. الآیات الباهرة فی مناقب العترة الطاهرة(علیهم السلام)
نویسنده: مهدی عباس علی بحرانی
تحسین، چاپ اول، قم، ۱۴۲۳ق.
جزاء الاعمال و نکال الافعال فی القرآن ۱۸۱. جزاء الاعمال و نکال الافعال فی القرآن
نویسنده: هاشم ناجی موسوی جزائری
ناجی جزائری، چاپ اول، قم، ۱۳۸۵ش.
اصالت روح، قرآن و مسئله ای از حیات ۱۸۲. اصالت روح، قرآن و مسئله ای از حیات