کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   امام علی علیه السلام [BP37 - BP38]
امام علی علیه السلام
فرازهایی جذاب و خواندنی از امام علی (ع) ۱. فرازهایی جذاب و خواندنی از امام علی (ع)
نویسنده: علامه محمدتقی جعفری
جهان آراء، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۸۲ش.
جاذبه و دافعه علی علیه السلام ۲. جاذبه و دافعه علی علیه السلام
نویسنده: آیة الله شیخ مرتضی مطهری
صدرا، چاپ نهم، تهران، ۱۳۶۸ش.
۳. بر آستان سپیده
روزهای سرنوشت ساز اسلام در زندگانی امیرالمؤمنین علیه السلام
نویسنده: محمدباقر انصاری زنجانی خوئی
دلیل ما، چاپ اول، قم، اردیبهشت ۱۳۷۹ش.
۴. Imam Ali Source of light, wisdom and might
مترجم: هوارد
مشارق أنوار الیقین فی أسرار أمیرالمومنین (ع) ۵. مشارق أنوار الیقین فی أسرار أمیرالمومنین (ع)
نویسنده: حافظ رجب برسی
• مشارق انوار الیقین فی حقائق أسرار أمیرالمؤمنین علیه السلام، دارالقاری، چاپ اول، بیروت، ۱۴۲۷ق.، محقق: جمال اشرف مازندرانی
شریف الرضی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۲ش.
• مشارق انوار الیقین فی اسرار امیرالمومنین(ع)، شریف الرضی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۳ش.
حیات عارفانه امام علی علیه السلام ۶. حیات عارفانه امام علی علیه السلام
نویسنده: آیة الله عبدالله جوادی آملی
گردآورنده: علی اسلامی
دار الاسراء، چاپ اول، قم، ۱۳۸۰ش.
قضاء أمیرالمومنین علی بن ابی طالب (ع) ۷. قضاء أمیرالمومنین علی بن ابی طالب (ع)
نویسنده: علامه محمد تقی شوشتری
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۴۲۱ق.، با تعلیق: قیس آل قیس، مصحح: قیس آل قیس
علی از زبان علی ۸. علی از زبان علی
نویسنده: دکتر سید جعفر شهیدی
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ 11م، قم، ۱۳۷۹ش.
امام علی مشعلی و دژی ۹. امام علی مشعلی و دژی
مترجم: جلال الدین فارسی
برهان، تهران، 1966م.
عین العبرة فی غبن العترة علیه السلام ۱۰. عین العبرة فی غبن العترة علیه السلام
مخزن اللئالی ۱۱. مخزن اللئالی
در فضیلت مولی الموالی حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام
نویسنده: بانو امین اصفهانی
علی، اول... ۱۲. علی، اول...
چهل حدیث درباره اولیات امیرمؤمنان علی علیه السلام
نویسنده: حجة الاسلام والمسلمین شیخ علی اکبر مهدی پور
نشر موعود عصر، تهران، ۱۳۷۹ش.
علی والأنبیاء ۱۳. علی والأنبیاء
یضم هذا الکتابت نبؤات بعض الأنبیاء السابقین حول خاتم الأنبیاء و أهل بیته ...
مترجم: ناصر نجفی
بخش های بر جای مانده  کتاب فضائل علی بن ابی طالب علیه السلام و کتاب الولایة ۱۴. بخش های بر جای مانده کتاب فضائل علی بن ابی طالب علیه السلام و کتاب الولایة
سرشناسه: محمد بن جریر طبری
به کوشش: دکتر رسول جعفریان
دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۳۷۹ش.
ولید الکعبة ۱۵. ولید الکعبة
گردآورنده: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی
المکتبة الحیدریة، چاپ اول، قم، ۱۳۸۳ش.
ترجمه فرحة الغری ۱۶. ترجمه فرحة الغری
مترجم: علامه محمد باقر مجلسی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.، مصحح: جویا جهانبخش
رخساره آفتاب ۱۷. رخساره آفتاب
چهل‌ درس‌ از حیات‌ طیبه‌ و مناقب‌ والای‌ امام‌ المتقین‌ علی‌(ع‌) با نگاهی‌ به‌ کتاب‌ المراجعات‌ علامه‌ شرف‌الدین‌(ره‌)
نویسنده: محمد کاظم بهنیا
هاتف (هجرت مشهد)، چاپ اول، مشهد، ۱۳۷۹ش.
کشاف المنتقی لفضائل علی المرتضی علیه السلام ۱۸. کشاف المنتقی لفضائل علی المرتضی علیه السلام
نویسنده: کاظم عبود فتلاوی
• الکشاف المنتقی لفضائل علی المرتضی علیه السلام، لسان الصدق، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
نهج الایمان ۱۹. نهج الایمان
نویسنده: علی ابن جبیر
مجتمع امام هادی علیه السلام، چاپ دوم، مشهد، ۱۴۱۸ق.، محقق: سید احمد حسینی اشکوری
آثار و برکات امیر المومنین علیه السلام فی دار الدنیا ۲۰. آثار و برکات امیر المومنین علیه السلام فی دار الدنیا
نویسنده: هاشم ناجی موسوی جزائری
• چاپ اول، قم، ۱۴۱۷ق.
غرر الاخبار و درر الاثار فی مناقب ابی‌ الائمه‌ الاطهار علی امیرالمومنین و ... ۲۱. غرر الاخبار و درر الاثار فی مناقب ابی‌ الائمه‌ الاطهار علی امیرالمومنین و ...
نویسنده: حسن دیلمی
دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۳۸۴ش.
تصویر علی عالی در نثر اللآلی ۲۲. تصویر علی عالی در نثر اللآلی
به کوشش: محمد شیروانی
چاپ میهن، تهران، ۱۳۵۵ش.
فضل آل البیت ۲۳. فضل آل البیت
نویسنده: تقی الدین مقریزی
دار الاعتصام، بیروت، 1972م.، محقق: محمد احمد عاشور، با تعلیق: محمد احمد عاشور
جواهر المطالب فی فضائل علی‌بن ابی‌طالب علیه‌السلام ۲۴. جواهر المطالب فی فضائل علی‌بن ابی‌طالب علیه‌السلام
انساب الاشراف ۲۵. انساب الاشراف
اللوامع النورانیه فی اسماء علی علیه السلام و اهل بیته القرآنیة ۲۶. اللوامع النورانیه فی اسماء علی علیه السلام و اهل بیته القرآنیة
نویسنده: سید هاشم بحرانی
حسینیه عمادزاده اصفهان، چاپ دوم، اصفهان، ۱۴۰۴ق.، محقق: سید مصلح الدین مهدوی، مصحح: محمد بن حسن تفرشی
المناقب ۲۷. المناقب
مناقب وفضائل الإمام علی علیه السلام ۲۸. مناقب وفضائل الإمام علی علیه السلام
نویسنده: شاذان بن جبرئیل قمی
دار العالم الإسلامی، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۱ق.، اشراف: صادق ناصرالدین
علی بن ابی طالب امام العارفین ۲۹. علی بن ابی طالب امام العارفین
نویسنده: احمد غماری حسنی
• علی بن ابی طالب امام العارفین و یلیه فتح الملک العلی، مطبعة السعاده، 1969م.، مصحح: احمد محمد مرسی
الامام علی بن أبی طالب ۳۰. الامام علی بن أبی طالب
مؤسسة البلاغ، چاپ سوم، قم، ۱۴۰۸ق.، 3 جلد
الاربعون حدیثا فی فضائل أمیر المؤمنین وسیدة النساء العالمین صلوات الله وسلامه علیهما «بروایة عایشة» ۳۱. الاربعون حدیثا فی فضائل أمیر المؤمنین وسیدة النساء العالمین صلوات الله وسلامه علیهما «بروایة عایشة»
نویسنده: احمد محمودی
موسسة البلاغ، بیروت، 1990م.
خصائص أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب کرم الله وجهه ۳۲. خصائص أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب کرم الله وجهه
نویسنده: امام نسائی
• خصائص امیرالمومنین علی بن ابی طالب رضی الله عنه، مکتبة المعلا، چاپ اول، کویت، ۱۴۰۶ق. برابر 1986م.، محقق: احمد بن میرین سیاد بلوشی
• خصائص الامام امیرالمومنین علی بن ابی طالب کرم الله وجهه، چاپ اول، ۱۴۰۳ق. برابر 1983م.، محقق: آیة الله شیخ محمدباقر محمودی، با تعلیق: آیة الله شیخ محمدباقر محمودی
• کتاب خصائص أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب کرم الله وجهه، مطبعة الخیریة، چاپ اول، مصر، ۱۳۰۸ق.
• کتاب خصائص أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب کرم الله وجهه، کتابخانه مسجد حضرت ولی عصر، تهران، ۱۳۴۸ق.
علی علیه السلام  و الأنبیاء ۳۳. علی علیه السلام و الأنبیاء
تنبؤات الأنبیاء السابقین حول خاتم الأنبیاء صلی الله علیه وآله واهل بیته علیهم السلام وتوسلهم بهؤلاء العظماء
مترجم: سید علی عدنانی غریفی
• علی والأنبیاء، مکتبة نینوی الحدیثة، تهران
تهذیب خصائص أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب کرم الله وجهه ۳۴. تهذیب خصائص أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب کرم الله وجهه
نویسنده: کمال یوسف حوت
• تهذیب خصائص أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب رضی الله عنه ، عالم الکتب، چاپ دوم، بیروت، 1984م.
علی ولید الکعبة ۳۵. علی ولید الکعبة
نویسنده: آیة الله شیخ محمدعلی اردوبادی
بنیاد بعثت، چاپ اول، قم، ۱۴۱۲ق.
مطبعة النجف، نجف، ۱۳۸۰ق.
علی بن أبی طالب علیه السلام ۳۶. علی بن أبی طالب علیه السلام
نویسنده: محمد کامل حسن محامی
المکتب العالمی، بیروت، 1983م.
الإمام علی (ع)، سیرة و تاریخ ۳۷. الإمام علی (ع)، سیرة و تاریخ
نویسنده: اسلام موسوی
مرکز الرسالة، چاپ اول، قم، ۱۴۲۲ق.
مولد أمیر المؤمنین ۳۸. مولد أمیر المؤمنین
نصوص مستخرجة من التراث الإسلامی
بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.، محقق: احمد پاکتچی
مناقب سیدنا علی ۳۹. مناقب سیدنا علی
نویسنده: فقیر عینی
اعظم استیم پریس چارمینا، حیدر آباد دکن، ۱۳۵۲ش.
امیر المؤمنین در عهد پیامبر ۴۰. امیر المؤمنین در عهد پیامبر
مترجم: جمال موسوی
مؤسسة اهل البیت، چاپ اول، تهران
علی و پیامبران ۴۱. علی و پیامبران
پیشگویی پیامبران گذشته درباره خاتم ابنیاء و اهل بیت گرامیش و توسلشان به این بزرگواران
مترجم: سید محمد مختاری
• الإفتراء علی الأنبیاء و الأوصیاء و الأولیاء علیهم السلام، چاپ اول، قم، ۱۳۸۲ش.
کتابخانه بزرگ اسلامی، تهران، ۱۳۵۴ش.
بنیاد بعثت، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
راه علی علیه السلام ۴۲. راه علی علیه السلام
نویسنده: آیت الله سید رضا صدر
موسسه در راه حق، قم، ۱۳۶۰ش.
مقام الإمام أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام ۴۳. مقام الإمام أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام
عند الخلفاء و أولادهم والصحابة الکرام رضی الله عنهم جمیعا
نویسنده: نجم الدین شریف عسکری
کتاب الأربعین ۴۴. کتاب الأربعین
فی فضائل الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام ویلیه أسماء أولاده علیهم السلام
نویسنده: جمال الدین محدث هروی
مجمع البحوث الإسلامیة، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.، محقق: محمد حسن زبری
فرحة الغری فی تعیین قبر أمیر المؤمنین ۴۵. فرحة الغری فی تعیین قبر أمیر المؤمنین
حرکة التاریخ عند الإمام علی علیه السلام ۴۶. حرکة التاریخ عند الإمام علی علیه السلام
نویسنده: محمد مهدی شمس الدین
بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول، تهران، شوال ۱۴۰۵ق.
نور الهدی فی مناقب علی المرتضی ۴۷. نور الهدی فی مناقب علی المرتضی
نویسنده: طالب حسین کربالوی
دار التبلیغ الجعفریة، لاهور، ۱۴۰۹ق.
الإمام علی(علیه‌السلام) والحرب سیاسة الحرب والسوق العسکری والتعبیة عند الإمام ۴۸. الإمام علی(علیه‌السلام) والحرب سیاسة الحرب والسوق العسکری والتعبیة عند الإمام
نویسنده: احمد زیدی
دار الکرام، چاپ اول، ۲۹ ذی الحجه ۱۴۱۴ق.
أمیر المؤمنین اسوه وحدت ۴۹. أمیر المؤمنین اسوه وحدت
مترجم: محمد رضا عطائی
آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، چاپ اول، مشهد، اردیبهشت ۱۳۶۶ش.
مناقب علی بن أبی طالب علیه السلام ۵۰. مناقب علی بن أبی طالب علیه السلام
نویسنده: ابن المغازلی
• مناقب علی بن أبی طالب علیه السلام مع رساله المیزان القاسط فی ترجمه المورخ واسط، مکتبة الإسلامیة، چاپ اول، قم، ۱۳۹۴ق.، محقق: محمدباقر بهبودی، با تعلیق: محمدباقر بهبودی
• مناقب علی بن أبی طالب علیه السلام مع رساله المیزان القاسط فی ترجمه مورخ واسط ، کتابفروشی اسلامیه، چاپ دوم، تهران، ۱۴۰۳ق.، محقق: محمدباقر بهبودی، با تعلیق: محمدباقر بهبودی
علی و الشیعة ۵۱. علی و الشیعة
یتضمن ما لشیعة الإمام أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام ومحبیه من الفضائل المستقاة مما ذکره علماء السنة فی مؤلفاتهم
نویسنده: نجم الدین شریف عسکری
• علی و الشیعة و یلیه کتاب فضائل الشیعه و کتاب صفات الشیعة، مطبعة الآداب، چاپ اول، نجف، 1958م.
الإمام علی بن أبی طالب علیه‌ السلام‌ من حبه عنوان الصحیفة ۵۲. الإمام علی بن أبی طالب علیه‌ السلام‌ من حبه عنوان الصحیفة
نویسنده: احمد رحمانی همدانی
کتابفروشی صدوق، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۶ش.
ملامح شخصیة الإمام علی ۵۳. ملامح شخصیة الإمام علی
من کتب الجمهور مع قصیدة الاشباه کتاب استدلالی عن حیاته، امامته، جهاده، فضائله، مناقبه، احکامه، غزواته، الخ
نویسنده: عبدالرسول غفار
موسسة النعمان، چاپ اول، بیروت، 1988م.
کشف الیقین ۵۴. کشف الیقین
فی فضائل امیر المؤمنین علیه السلام
نویسنده: علامه حلی
مجمع إحیاء الثقافة الإسلامیة، چاپ اول، قم، ۱۴۱۳ق.، محقق: علی آل کوثر
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۴۱۱ق.، محقق: حسین درگاهی
علی والخلفاء ۵۵. علی والخلفاء
یتضمن المراجعات الی الامام امیرالمومنین علی علیه السلام) و فی عصر الخلفاء من بعده فی المسائل المتکله
نویسنده: نجم الدین شریف عسکری
مطبعة الآداب، نجف، ۱۳۸۰ق.
شمائل علی فی القرآن والسنة ۵۶. شمائل علی فی القرآن والسنة
نویسنده: طالب سنجری
مجمع البحوث الإسلامیة، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۴ق.
مائة منقبة ۵۷. مائة منقبة
من مناقب أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب والأئمة من ولده
سرشناسه: محمد بن احمد ابن شاذان
نویسنده: ابن شاذان
الدار الإسلامیة، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.، محقق: شیخ نبیل رضا علوان
مؤسسة الإمام المهدی، چاپ اول، قم، ذی الحجه ۱۴۰۷ق.
انتشارات انصاریان، چاپ چهارم، قم، ۱۳۸۴ش.، محقق: شیخ نبیل رضا علوان
علی فی التزام الحق ۵۸. علی فی التزام الحق
دراسة اسلامیة فی دلائل الإصطفاء الإلهی لعلی وولایته
نویسنده: ضیاء الدین زین الدین
موسسه اسماعیلیان، چاپ اول، قم، شعبان ۱۴۱۶ق.
جواهر المطالب فی مناقب الإمام علی بن أبی طالب علیه السلام ۵۹. جواهر المطالب فی مناقب الإمام علی بن أبی طالب علیه السلام
الیقین بإختصاص مولانا علی بإمرة المؤمنین ویتلوه التحصین لإسرار ما زاد من أخبار الیقین ۶۰. الیقین بإختصاص مولانا علی بإمرة المؤمنین ویتلوه التحصین لإسرار ما زاد من أخبار الیقین
نویسنده: سید ابن طاووس
دار العلوم، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۰ق.، محقق: اسماعیل انصاری زنجانی خوئینی
محاسن الأزهار ۶۱. محاسن الأزهار
فی مناقب امام الأبرار ووالد الأئمة الأطهار أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام
نویسنده: حمید بن احمد محلی
مناقب الإمام أمیر المؤمنین ۶۲. مناقب الإمام أمیر المؤمنین
علی بن أبی طالب علیه السلام
نویسنده: محمد بن سلیمان کوفی قاضی
مجمع إحیاء الثقافة الإسلامیة، چاپ اول، قم، ۱ محرم ۱۴۱۲ق.، 3 جلد، محقق: آیة الله شیخ محمدباقر محمودی
الامام علی نبراس و متراس ۶۳. الامام علی نبراس و متراس
نویسنده: سلیمان کتانی
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۹۱ش.، با مقدمه: عماد هلالی
فضائل أمیر المومنین علي بن أبي طالب علیه السلام ۶۴. فضائل أمیر المومنین علي بن أبي طالب علیه السلام
نویسنده: احمد بن حنبل
دارالتفسیر، چاپ اول، قم، ۱۴۳۳ق. برابر ۱۳۹۰ش.، محقق: محقق طباطبائی، با تعلیق: محقق طباطبائی، خطاط: محمدتقی اسدی
• فضائل أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب عليه السلام، بنیاد محقق طباطبائی، قم، چاپ دوم، قم، ۱۴۳۵ق. برابر ۱۳۹۳ش.، محقق: محقق طباطبائی، با تعلیق: محقق طباطبائی، خطاط: محمدتقی اسدی
• فضائل امیر المؤمنین علی علیه السلام، چاپخانه حکمت قم، قم، آبان ۱۳۵۲ش.، محقق: قوام الدین قمی وشنوئی
• فضائل أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب، مجمع جهانی اهل بیت(ع)، ۱۴۲۵ق.، محقق: حسین حمید سید
عمدة عیون صحاح الأخبار ۶۵. عمدة عیون صحاح الأخبار
نویسنده: ابن بطریق
• عمدة عیون صحاح الاخبار فی مناقب امام الابرار، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۴۰۷ق.
• عمدة عیون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار، کتابخانه علامه مجلسی، چاپ اول، ۱۴۳۶ق. برابر ۲۰۱۵ش. برابر 1394م.، 2 جلد
الدر الثمین فی اسرار الانزع البطین ۶۶. الدر الثمین فی اسرار الانزع البطین
شرح خصائص امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام للحافظ احمدبن شعیب النسائی ۶۷. شرح خصائص امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام للحافظ احمدبن شعیب النسائی
شارح: محمدبن علی شرفی
حسین الحسنی البیرجندی، قم، ۱۴۲۹ق. برابر ۱۳۸۷ش.، 2 جلد، محقق: حسین حسنی بیرجندی
چهار مقاله درباره مولی المولی علی (ع) و داستان ضامن آهو ۶۸. چهار مقاله درباره مولی المولی علی (ع) و داستان ضامن آهو
نویسنده: احمد مهدوی دامغانی
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.
کتاب المراتب فی فضائل امیرالمومنین و سید الوصیین علی بن ابی طالب صلوات الله علیه ۶۹. کتاب المراتب فی فضائل امیرالمومنین و سید الوصیین علی بن ابی طالب صلوات الله علیه
نویسنده: اسماعیل بستی
دلیل ما، قم، ۱۴۲۱ق.، محقق: شیخ محمدرضا انصاری قمی
 واقعه صفین در تاریخ ۷۰. واقعه صفین در تاریخ
۷۱. البروج فی اسماء امیرالمومنین علیه السلام
أقوال النبي المختار في فضائل حیدرة الکرار ۷۲. أقوال النبي المختار في فضائل حیدرة الکرار
نویسنده: سید محمدرضا طباطبائی یزدی (کاظمی)
• چاپ دوم، قم، ۱۴۲۸ق.
خیر البریة و الالطاف الالهیة ۷۳. خیر البریة و الالطاف الالهیة
علی علیه السلام و الاختیار الالهی من المصادر السنیة
نویسنده: عبدالرحیم مبارک
مسند الامام امیر المومنین ابی الحسن علی بن ابی طالب علیه السلام ۷۴. مسند الامام امیر المومنین ابی الحسن علی بن ابی طالب علیه السلام
گردآورنده: عزیزالله عطاردی قوچانی
عطارد، تهران، ۱۳۸۶ش.، 27 جلد
علی و عائشه ۷۵. علی و عائشه
وصف جدید للخصومة السیاسیة بینهما وأثرها وخطرها فی تاریخ الاسلام
نویسنده: عمر ابوالنصر
دار و مکتبة بیبلیون، پاریس، 2008م.
(Müminlerin Emiri Hz.ALİ (A.M ۷۶. (Müminlerin Emiri Hz.ALİ (A.M
نویسنده: عبدالباقی گولپینارلی
Derin Yayinevi، استانبول، 2004م.
عدالت و ذکر ۷۷. عدالت و ذکر
درآمدی برمقام معنوی امام علی (ع)
مترجم: فریدون بدره ای
نشر و پژوهش فرزان روز، تهران، ۱۳۸۸ش.
امام علی (ع) از نگاه دانشوران ۷۸. امام علی (ع) از نگاه دانشوران
نویسنده: مهدی مهریزی، هادی ربانی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۸ش.، 3 جلد
علی علیه السلام ۷۹. علی علیه السلام
نویسنده: مهدی مهریزی
صحیفه خرد، قم، ۱۴۳۱ق.
گزیده ای از سخنان امیر المؤمنان علی (ع) ۸۰. گزیده ای از سخنان امیر المؤمنان علی (ع)
مترجم: دکتر سید جعفر شهیدی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۰ش.
أسلوب علی بن أبی طالب (علیه السلام) فی خطبه الحربیة ۸۱. أسلوب علی بن أبی طالب (علیه السلام) فی خطبه الحربیة
نویسنده: علی أحمد عمران
مکتبة الإمام أمیرالمومنین (ع) العامة، چاپ اول، مشهد، ۱۴۳۲ش.
قضاء الامام امیرالمؤمنین علیه السلام ۸۲. قضاء الامام امیرالمؤمنین علیه السلام
نویسنده: حسین علی شفائی
• قضاء الامام امیر المؤمنین علیه السلام، المکتبة الاسلامیة، بیروت
عجائب أحکام أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب (ع) ۸۳. عجائب أحکام أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب (ع)
علی بن ابیطالب علیه السلام پیشوای مسلمین ۸۴. علی بن ابیطالب علیه السلام پیشوای مسلمین
نویسنده: مصطفی زمانی
پیام اسلام، چاپ دهم، قم
عجائب الأخبار عن الامام حیدر الکرار ۸۵. عجائب الأخبار عن الامام حیدر الکرار
نویسنده: حسین توبلی بحرانی
دار حفظ التراث البحرانی، چاپ اول، ۱۴۳۱ق.، به کوشش: محمود غریفی
مقتل أمیر المؤمنین علیه السلام ۸۶. مقتل أمیر المؤمنین علیه السلام
مقتل علی بن أبی طالب علیه الصلاة و السلام ۸۷. مقتل علی بن أبی طالب علیه الصلاة و السلام
تتمة اوراد الابرار فی شهادة الکرار علیه السلام ۸۸. تتمة اوراد الابرار فی شهادة الکرار علیه السلام
هو اوراد الأبرار فی مأتم الکرار
نویسنده: محمد آل عصفور بحرانی
• تتمة أوراد الأبرار فی شهادة الکرار علیه السلام، دار حفظ التراث البحرانی، چاپ اول، ۱۴۳۱ق.، محقق: محمود غریفی
الغل الکمین والداء الدفین فی وفاة أمیرالمؤمنین علیه السلام ۸۹. الغل الکمین والداء الدفین فی وفاة أمیرالمؤمنین علیه السلام
نویسنده: سلیمان آل عصفور بحرانی
دار حفظ التراث البحرانی، چاپ اول، ۱۴۳۱ق.، به کوشش: محمود غریفی
۹۰. ALIS LIFE MOTTO
از نیستان علی علیه السلام: انسان گرایی، حق مداری، باطل ستیزی ۹۱. از نیستان علی علیه السلام: انسان گرایی، حق مداری، باطل ستیزی
نویسنده: محمد حسین ساکت
نگاه امروز، تهران
امام علی علیه السلام و هم گرایی اسلامی در عصر خلافت ۹۲. امام علی علیه السلام و هم گرایی اسلامی در عصر خلافت
الامام علی بن ابی طالب ۹۳. الامام علی بن ابی طالب
نویسنده: توفیق ابوعلم
دار المعارف بمصر، قاهره، 1973م.
قضایا امیر المومنین علیه السلام ۹۴. قضایا امیر المومنین علیه السلام
نویسنده: ابراهیم بن هاشم قمی
زائر، چاپ اول، قم، ۱۳۸۹ش.، با تعلیق: محمدباقر بابانیا، مصحح: محمدباقر بابانیا
قبسات من فضائل أمیرالمؤمنین علیه السلام ۹۵. قبسات من فضائل أمیرالمؤمنین علیه السلام
نویسنده: محقق طباطبائی
دلیل ما، چاپ دوم، قم، ۱۴۲۱ق. برابر ۱۳۷۹ش.، به کوشش: کتابخانه محقق طباطبائی، قم
الجوهرة فی نسب الامام علی و آله ۹۶. الجوهرة فی نسب الامام علی و آله
نویسنده: محمد بن ابی بکر انصاری تلمسانی (بری)
• الجوهرة فی نسب الإمام علی وآله، مکتبة النوری، چاپ اول، ۱۴۰۲ق.، محقق: محمد التوبخی
• الجوهره فی نسب الامام علی و آله، مکتبة النوری، چاپ اول، دمشق، 1982م.، محقق: محمد تونجی
انتشارات انصاریان، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۳ش.، محقق: محمد تونجی
به یاد اول مظلوم روزگار ۹۷. به یاد اول مظلوم روزگار
مظهر عدل و احسان پرروردگار سیدالاوصیاء تاج سر خاتم انبیاء امام المتقین امیرالمؤمنین علیه صلوات الله ابدالآبدین، اقتباس از مقدمه ای در اصول دین و بیانات حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
نویسنده: آیة الله شیخ حسین وحید خراسانی
مدرسه باقرالعلوم علیه السلام، چاپ دهم، قم، ۱۳۸۸ش.
الباب الذهبی ۹۸. الباب الذهبی
عدالت در گرداب ۹۹. عدالت در گرداب
جریان شناسی تحلیلی حکومت علوی (ع)
نویسنده: موسسه اشراق حکمت و فرهنگ اسلامی
شهاب الدین، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۹ش.
انسان آسمان ۱۰۰. انسان آسمان
جستارهایی درباره امیرالمؤمنین (ع)
نویسنده: امام موسی صدر
مترجم: احمد ناظم
موسسه فرهنگی و تحقیقاتی امام موسی صدر، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.، ویراستار: مهدی موسوی نژاد
مناقب مرتضوی در مناقب شاه اولیا، امیر المؤمنین علی مرتضی علیه السلام ۱۰۱. مناقب مرتضوی در مناقب شاه اولیا، امیر المؤمنین علی مرتضی علیه السلام
نویسنده: محمدصالح حسینی ترمذی
روزنه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.، مصحح: کوروش منصوری
قنبر غلام علی علیه السلام ۱۰۲. قنبر غلام علی علیه السلام
نویسنده: احمد خامه‌یار
نشر مشعر، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۳ش.
کلمات الأعلام فی شخصیة علی امیرالمؤمنین علیه السلام ۱۰۳. کلمات الأعلام فی شخصیة علی امیرالمؤمنین علیه السلام
امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام ۱۰۴. امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام
حیاة و سیرة من الولادة فی الکعبة المعظمة الی الشهادة فی محراب مسجد الکوفة
جغرافیای تاریخی مسیر امام علی (ع) به صفین ۱۰۵. جغرافیای تاریخی مسیر امام علی (ع) به صفین
نویسنده: احمد خامه‌یار
نشر مشعر، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۳ش.
کتاب الأربعین عن الأربعین من الأربعین في فضائل أمیرالمؤمنین (ع) ۱۰۶. کتاب الأربعین عن الأربعین من الأربعین في فضائل أمیرالمؤمنین (ع)
نویسنده: منتجب الدین علی بن عبیدالله بن بابویه رازی
• چاپ اول، ۱۴۳۴ق. برابر ۱۳۹۱ش.، 2 جلد
مستدرک المختار فی مناقب وصی المختار ۱۰۷. مستدرک المختار فی مناقب وصی المختار
نویسنده: ابن بطریق
• مستدرک المختار في مناقب وصيّ المختار، کتابخانه علامه مجلسی، چاپ اول، قم، ۱۴۳۶ق. برابر ۱۳۹۴ش. برابر 2015م.، محقق: سعید عرفانیان
جهود الزدّیه حول نهج البلاغة ۱۰۸. جهود الزدّیه حول نهج البلاغة
نویسنده: السید صدرالدین الحسینی السرخسی
• جهود الزدّیة حول نهج البلاغة، دار التراث، چاپ اول، نجف، ۱۴۳۴ق. برابر ۲۰۱۳ش.، به کوشش: سید حسن موسوی بروجردی
العرف الوردي فیما یتعلّق بنسخة السیّد الراوندي ۱۰۹. العرف الوردي فیما یتعلّق بنسخة السیّد الراوندي
نویسنده: سید حسن موسوی بروجردی
دار التراث، چاپ اول، ۱۴۳۴ق. برابر 2013م.
أقضیة الخلیفة الراشد علي بن أبي طالب ۱۱۰. أقضیة الخلیفة الراشد علي بن أبي طالب
نویسنده: محمد فؤاد ضاهر
مبرة الآل والأصحاب، چاپ اول، کویت، ۱۴۳۶ق. برابر 2015م.