اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سید مجتبی رودباری
سید مجتبی رودباری
آثار موجود در کتابخانه
کتاب الحج، شرح العروة الوثقی ۱. کتاب الحج، شرح العروة الوثقی
تقریر درس: آیة الله سید ابوالقاسم موسوی خویی
• کتاب الحج، شرح العروة الوثقی ، نشر باقیات، چاپ دوم، قم، ۱۴۳۴ق. برابر 2013م.