اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   داود مصباح فاضل
داود مصباح فاضل
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
تبصرة المتعلمین في احکام الدین ۱. تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین (تحقیق)
نویسنده: علامه حلی
• تبصرة المتعلمین في احکام الدین، انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۴۴۱ق. برابر ۱۳۹۸ش.، محقق: قاسم نورانی، با مقدمه: دکتر سید مصطفی محقق داماد، با تعلیق: آیة الله سید محمدکاظم طباطبائی یزدی (صاحب عروه) و آیة الله شیخ محمدحسین آل کاشف الغطاء، به اهتمام: دکتر سید مصطفی محقق داماد