اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حمید احمدی جلفایی
حمید احمدی جلفایی
آثار موجود در کتابخانه
الإجازات الاجتهادیة ۱. الإجازات الاجتهادیة
نویسنده: مهدی مهریزی
نشر سهل، چاپ اول، قم، ۱۴۴۳ق.، المستشار العلمي: محمد حسین درایتی