اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ابن منجم
ابن منجم
آثار موجود در کتابخانه
رسالة‌ في الموسیقی ابن منجم ۱. رسالة‌ في الموسیقی ابن منجم
مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»، چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۴ش.، به کوشش: محمدتقی حسینی