اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علی اصغر حقدار
علی اصغر حقدار
آثار موجود در کتابخانه
اشراف و نشر:
رسائل سیاسی ۱. رسائل سیاسی (کوشش در نشر)
نویسنده: میرزا علی ثقة الاسلام تبریزی
نشر چشمه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.