اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سيد على حسينى شبر
سيد على حسينى شبر
آثار موجود در کتابخانه
العمل الأبقی فی شرح العروة الوثقی ۱. العمل الأبقی فی شرح العروة الوثقی
مطبعة النجف، نجف، ۱۳۸۵ق. برابر 1965م.