اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد توکّلی
محمد توکّلی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
چهره گشایی از نفاق در حیات رسول خدا (ص) ۱. چهره گشایی از نفاق در حیات رسول خدا (ص) (تحقیق)
تقریر درس: علامه شیخ محمدرضا جعفری اشکوری
موسسه فرهنگی نبأ، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۸ش.، اشراف: دکتر عبدالحسین طالعی