اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   نیره روحی
نیره روحی
آثار موجود در کتابخانه
ویراستاری و مقدمه:
بازخوانی برخی زوایای عاشورا ۱. بازخوانی برخی زوایای عاشورا (ویراستاری)
تقریر درس: علامه شیخ محمدرضا جعفری اشکوری
موسسه فرهنگی نبأ، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۷ش.، اشراف: دکتر عبدالحسین طالعی، ویراستار: سمیرا مهدی‌نژاد