اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   نظام الدین علیشاه بن حاجی بوکه اوبهی
نظام الدین علیشاه بن حاجی بوکه اوبهی
آثار موجود در کتابخانه
مقدمة الاصول ۱. مقدمة الاصول
• مقدمة الأصول، مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، به کوشش: محمدتقی حسینی