اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مهدی حمیدی شیرازی
مهدی حمیدی شیرازی
مهدی حمیدی شیرازی
آثار موجود در کتابخانه
اشک معشوق ۱. اشک معشوق
انتشارات نوید شیراز، چاپ اول، شیراز، ۱۳۸۵ش.، 3 جلد
آثاری درباره مهدی حمیدی شیرازی:
شبی هم در آغوش دریا ۱. شبی هم در آغوش دریا
انتشارات سخن، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۷ش.، به اهتمام: محمد خلیلی