اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جمشید جعفری‌جزه
جمشید جعفری‌جزه
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
دو رسالۀ عرفانی ۱. دو رسالۀ عرفانی (تصحیح)
نویسنده: ابو علی دقاق
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۷ش.