اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ایرج پارسی‌نژاد
ایرج پارسی‌نژاد
ایرج پارسی‌نژاد
آثار موجود در کتابخانه
خانلری و نقد ادبی ۱. خانلری و نقد ادبی
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران
احسان طبری و نقد ادبی ۲. احسان طبری و نقد ادبی
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.
بهار و نقد ادبی ۳. بهار و نقد ادبی
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.
فاطمه سیاح و نقد ادبی ۴. فاطمه سیاح و نقد ادبی
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.
نیما یوشیج و نقد ادبی ۵. نیما یوشیج و نقد ادبی
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.