اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   اکبر راشدی‌نیا
اکبر راشدی‌نیا
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
الخطبة القاصعة ۱. الخطبة القاصعة (تحقیق و تصحیح)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۷ش.، با مقدمه: احمد مهدوی دامغانی، خطاط: محمد صدرالدین قونوی