اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سید جواد شبر الحسیني
سید جواد شبر الحسیني
آثار موجود در کتابخانه
ویراستاری و مقدمه:
بضعة المصطفی (ص) ۱. بضعة المصطفی (ص) (مقدمه)
نویسنده: مرتضی رضوی
مؤسسة السبطین العامة، چاپ اول، قم، ۱۴۲۶ق. برابر ۱۳۸۴ش.