اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   احمد خامه‌یار
احمد خامه‌یار
احمد خامه‌یار
آثار موجود در کتابخانه
محمد بن اسماعیل بن امام جعفر صادق علیه السلام ۱. محمد بن اسماعیل بن امام جعفر صادق علیه السلام
نشر مشعر، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۵ش.
قنبر غلام علی علیه السلام ۲. قنبر غلام علی علیه السلام
نشر مشعر، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۳ش.
آثار پیامبر صلی الله علیه واله و زیارتگاه های اهل بیت علیهم السلام در سوریه ۳. آثار پیامبر صلی الله علیه واله و زیارتگاه های اهل بیت علیهم السلام در سوریه
نشر مشعر، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۳ش.
جغرافیای تاریخی مسیر امام علی (ع) به صفین ۴. جغرافیای تاریخی مسیر امام علی (ع) به صفین
نشر مشعر، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۳ش.
زیارتگاه های عراق ۵. زیارتگاه های عراق
معرفی زیارتگاه‌های مشهور در کشور عراق
نویسنده: محمدمهدی فقیه بحرالعلوم
نشر مشعر، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۵ش.، 2 جلد
مقالات موجود در سایت:
تأملی در هویت مزاری منسوب به امام علی (ع) در شهر رمله فلسطین ۱. تأملی در هویت مزاری منسوب به امام علی (ع) در شهر رمله فلسطین