اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمدرضا عادل
محمدرضا عادل
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
الکواکب الدریة فی مدح خیر البریة ۱. الکواکب الدریة فی مدح خیر البریة
نویسنده: محمدبن سعید بوصیری
مترجم: قیس آل قیس
• قصیده ی برده ی بوصیری، کتابخانه ملی ملک، چاپ اول، مشهد، ۱۳۸۹ش.، ویراستار: محسن هاشمی، با مقدمه: مجتبی حسینی