اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمدبن سعید بوصیری
محمدبن سعید بوصیری
آثار موجود در کتابخانه
آثار ترجمه شده:
الکواکب الدریة فی مدح خیر البریة ۱. الکواکب الدریة فی مدح خیر البریة
مترجم: قیس آل قیس، محمدرضا عادل
• قصیده ی برده ی بوصیری، کتابخانه ملی ملک، چاپ اول، مشهد، ۱۳۸۹ش.، ویراستار: محسن هاشمی، با مقدمه: مجتبی حسینی