اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   پویان رضوانی
پویان رضوانی
آثار موجود در کتابخانه
ویراستاری و مقدمه:
سه رساله از ثابت بن قره (ساعت های آفتابی، حرکت خورشید و ماه، چهارده وجهی محاط در کره) ۱. سه رساله از ثابت بن قره (ساعت های آفتابی، حرکت خورشید و ماه، چهارده وجهی محاط در کره) (مقدمه)
نویسنده: ثابت بن قره
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۳ش.