اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالغنی العرفات
عبدالغنی العرفات
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
الکشکول ۱. الکشکول (تحقیق)
نویسنده: ابراهیم بن مهدی آل عرفات
موسسة ام القری للتحقیق والنشر، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۸ق.، با مقدمه: عبدالهادی فضلی