اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ابراهیم بن مهدی آل عرفات
ابراهیم بن مهدی آل عرفات
آثار موجود در کتابخانه
الکشکول ۱. الکشکول
موسسة ام القری للتحقیق والنشر، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۸ق.، محقق: عبدالغنی العرفات، با مقدمه: عبدالهادی فضلی