اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   آیت الله سید ابوتراب خوانساری
آیت الله سید ابوتراب خوانساری
آثار موجود در کتابخانه
آثاری درباره آیت الله سید ابوتراب خوانساری :
یادنامه استاد علامه مرحوم آقا سید ابوتراب خونساری ۱. یادنامه استاد علامه مرحوم آقا سید ابوتراب خونساری
نویسنده: آیة الله رضا استادی
چاپخانه حکمت، قم، ۱۳۹۵ق.