اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالله وصاف الحضره
عبدالله وصاف الحضره
آثار موجود در کتابخانه
۱. تجزیة الامصار و تزجیة الاعصار (تاریخ وصاف)
طلایه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.، به کوشش: استاد ایرج افشار و محمود امیدسالار و نادر مطلبی کاشانی