اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حیدر مصلحی
حیدر مصلحی
آثار موجود در کتابخانه
مدیریت و امنیت ۱. مدیریت و امنیت
نویسنده: احمد سجادی
حوزه علمیه اصفهان، مرکز تحقیقات رایانه‌ای، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۹۲ش.، 2 جلد