اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   کاوه بیات
کاوه بیات
آثار موجود در کتابخانه
دفتر تاریخ ۱. دفتر تاریخ
مجموعه اسناد و منابع تاریخی
گردآورنده: استاد ایرج افشار
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.، 2 جلد