اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مسافر ملطوی
مسافر ملطوی
آثار موجود در کتابخانه
۱. انیس الخلوة و جلیس السلوة
نسخه برگردان دستنویس شماره 1670 کتابخانه ایاصوفیا (استانبول)
به کوشش: محمد افشین وفایی، ارحام مرادی