اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   یدالله ثمره
یدالله ثمره
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
زبانهای خاموش ۱. زبانهای خاموش
نویسنده: یوهانس فریدریش
مترجم: بدرالزمان قریب
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۵ش.