اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ابوبکر خوارزمی
ابوبکر خوارزمی
آثار موجود در کتابخانه
دیوان أبی بکر الخوارزمی ۱. دیوان أبی بکر الخوارزمی
مع دراسة لعصرة و حیاته و شعره
سرشناسه: حامد صدقی
گردآورنده: حامد صدقی
دفتر نشر میراث مکتوب، آینه میراث، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.، با مقدمه: حامد صدقی، مصحح: حامد صدقی