اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد باقر نجفی اصفهانی
محمد باقر نجفی اصفهانی
آثار موجود در کتابخانه
شرح هدایة المسترشدین ۱. شرح هدایة المسترشدین
• شرح هدایة المسترشدین (حجیة الظن)، عطر عترت، قم، ۱۴۲۷ق. برابر ۱۳۸۵ش.، محقق: مهدی باقری سیانی
تصحیح و تحقیق:
رسالة صلاتیة (بیش از پنج هزار فرع فقهی) ۲. رسالة صلاتیة (بیش از پنج هزار فرع فقهی) (تعلیق)
نویسنده: محمد تقی رازی نجفی اصفهانی
ذوی القربی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۳ش.، محقق: مهدی باقری سیانی