اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   م . درویش
م . درویش
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
کلیات دیوان وحشی بافقی ۱. کلیات دیوان وحشی بافقی (تعلیق)
سرشناسه: کمال الدین وحشی بافقی
شاعر: کمال الدین وحشی بافقی
انتشارات جاویدان، تهران، ۱۳۴۲ش.، با مقدمه: سعید نفیسی
دیوان کامل شمس تبریزی ۲. دیوان کامل شمس تبریزی (تعلیق)
سرشناسه: جلال الدین محمد بن محمد مولوی
نویسنده: مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی
کلیات مثنوی معنوی ۳. مثنوی معنوی (تعلیق)
نویسنده: مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی
• کلیات مثنوی معنوی، انتشارات جاویدان، چاپ ششم، تهران، ۱۳۶۸ش.، با مقدمه: استاد بدیع الزمان فروزانفر
ویراستاری و مقدمه:
۴. دیوان شعر بابا طاهر عریان همدانی (مقدمه)
شاعر: باباطاهر عریان
نشر البرز، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۹ش.، مصحح: سید حسن وحید دستگردی، خطاط: محمدتقی سرمست