اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ابوسعید ابوالخیر
ابوسعید ابوالخیر
آثار موجود در کتابخانه
سخنان منظوم ابوسعید ابوالخیر ۱. سخنان منظوم ابوسعید ابوالخیر
سرشناسه: ابوسعید ابوالخیر
انتشارات کتابخانه سنائی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۹ش.، با مقدمه: سعید نفیسی، با تعلیق: سعید نفیسی، مصحح: سعید نفیسی
آثاری درباره ابوسعید ابوالخیر:
تصوف در اسلام، نگاهی به عرفان شیخ ابوسعید ابوالخیر ۱. تصوف در اسلام، نگاهی به عرفان شیخ ابوسعید ابوالخیر
سرشناسه: جلال الدین همائی
نویسنده: جلال الدین همایی
موسسه نشر هما، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.